Izveden posvet Razvojna in prometna infrastruktura na Koroškem

V četrtek, 23. maja 2024, je potekal strokovni posvet z naslovom “Razvojna in prometna infrastruktura na Koroškem”. Dogodek je potekal v Dvorcu Bukovje v Dravogradu in je bil namenjen predstavitvi ključnih infrastrukturnih projektov ter strateških načrtov za izboljšanje prometne povezljivosti in regionalnega razvoja na Koroškem. 

 

 

“Kvalitetna prometna infrastruktura je nujna za razvoj Koroške regije”, je mnenje udeležencev letošnjega strokovnega posveta, ki poteka v organizaciji Društva za ceste SV Slovenije, Občine Dravograd, RRA Koroška, FGPA, DRC, IZS in GZS. Tema strokovnega posveta je bila izgradnja in umeščanje 3. razvojne osi, rekonstrukcija državnega cestne omrežja na Koroškem, prenova železniške proge Maribor – Holmec, priložnosti za Koroško ob izgradnji hitre železnice Kolamnbahn in sistemsko povezani ukrepi za reševanje poplavne ogroženosti Meže in Mislinje.

Na okrogli mizi na temo “Kdaj in kako bo Koroška postala infrastrukturno razvita in prometno povezana regija z enakovrednimi pogoji za gospodarski in socialno-družbeni razvoj?” so sodelovali Uroš Rozman (Društvo za ceste SV Slovenije), Bojan Borovnik (Razvojni svet koroške regije), Karmen Sonjak (RRA Koroška d.o.o.) in Katja Pokeržnik (Koroška gospodarska zbornica). V razpravi smo še posebej izpostavili, da:

  • je sanacija infrastrukture po poplavah lahko priložnost za Koroško regijo, da dobi ustrezno prometno infrastrukturo, na katero je čakala več desetletij;
  • Koroška v čim krajšem času potrebuje boljšo prometno povezavo na avtocesto A1;
  • je slaba prometna dostopnost Koroške regije velik problem za njeno gospodarstvo;
  • je najslabše stanje na državni cestni povezavi v Mežiški dolini, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo;
  • je potrebno izkoristiti potenciale železniških povezav v regiji in njeni bližini,
  • je potrebno povezovati regijsko prometno in prostorsko načrtovanja;
  • je potrebno prometno infrastrukturo graditi na način, da bo odporna na bodoče vremenske ujme.

Podrobnejše predstavitve predavateljev najdete na: 👉 https://www.dcm-svs.si/razvojna-in-prometna-infrastruktura-na-koroskem/ .  Veseli nas, da je bilo z nami več kot 70 predstavnikov lokalnih skupnosti, akademiki, raziskovalci, projektanti, predstavniki visokošolskih, regionalnih in lokalnih institucij ter študenti.

Društvo za ceste SV Slovenije