»Iverka« se prodaja za 5,5 milijona evrov

Nekoč mogočno koroško podjetje se po žalostnem propadu v okviru stečajnega postopka prodaja za 5,5 milijona evrov. Stečajni postopek se je za Lesno začel marca lani, ob tem pa je delo izgubilo okoli 90 ljudi.

Podjetje samo v stečajni postopek

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je podalo prvi sklep o prodaji podjetja Lesna, Tovarna ivernih plošč (TIP) Otiški Vrh. V okviru stečajnega postopka, za katerega je predlog na slovenjgraško sodišče podalo podjetje samo, se prodaja poslovna celota Lesne, tj. celotno nepremično in premično premoženje na lokaciji v Šentjanžu pri Dravogradu. »Predmet prodaje v tem primeru poslovne celote so stvari in pravice, ki so kot celota potrebne za opravljanje podjema oziroma za poslovno proizvodni proces izdelovanja ivernih plošč,« je zapisano v sklepu o prodaji.

Izhodiščna cena za odkup Lesne je 5,5 milijona evrov. Sodišče je odločilo, da se prodaja opravi na osnovi zavezujočega zbiranja ponudb. Stečajni upravitelj mora torej skleniti pogodbo s tistim, ki bo za »Iverko« ponudil najvišjo ceno. Ta način je po presoji sodišča najprimernejši za tovrstno prodajo, v sklepu o prodaji pojasnjuje slovenjgraško sodišče, varščina pa je postavljena na 550 tisočakov.

14,4 milijone evrov terjatev

Likvidnostne težave so poslovanje podjetja Lesna iz Otiškega Vrha bremenile že vrsto let. Predlog za stečaj je podjetje 23. marca lani na slovenjgraško sodišče podalo samo, razlog pa je bila plačilna nesposobnost. Lesno je pred petimi leti turški lastnik Miador, ki je v Lesno vstopil leta 2011, z enim milijonom evrov dokapitaliziral in tako še štiri leta podaljševal žalostno usodo nekoč velikega koroškega lesnega podjetja.

V stečaju je 269 upnikov prijavilo za 14,6 milijone evrov terjatev, priznanih jih je bilo 14,4, premoženje pa je bilo ocenjeno na približno 6 milijonov evrov, poroča STA.