Inštitut 1.oktober: Proti azilnemu domu na Obrežju

V zadnjih dneh smo bili v kontaktu z našim  REGIJSKIM ODBOROM POSAVJE in predsednico odbora ga. Jožica Bratanic v vezi s problematiko glede tega, da je vlada sprejela sklep, da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti.
Vlada je sprejela  sklep brez posvetovanja z lokalno skupnostjo in povsem samovoljno čemur ostro nasprotujemo in podpiramo lokalno skupnost v  Posavju.
Podpiramo tudi možne organizirane proteste proti samovoljnem ravnanju trenutne vlade RS in njeno namero, da bi se na Obrežju gradil nov dom za begunce.
Namesto , da se gradi domove za tuje državljane medtem ko v Sloveniji močno primanjkuje domov za starejše občane naj vlada raje začne graditi domove za njih.
Trenutna dejanja so povsem absurdna in nesprejemljiva.
Zapisnik  RO INŠTITUTA 1.OKTOBER POSAVJE:
Na 4 redni seji, ki je potekala dne, 5.3.2024 ob 18.00 uri z dnevnim redom:
– Razmere upokojencev v Posavski regiji
– Namen umestitve azilnega doma v našo regijo s strani vlade
– Razno
je bilo sklenjeno naslednje.
Razmere večina upokojencev v regiji so slabe saj pokojnine večina upokojencev niso zadostne za normalno življenjske stroške zato se bomo še vedno udeleževali protestov in nadaljevali nadaljnje aktivnosti, ki so nujne da se stanje izboljša.
V društvu ” Inštitut 1.oktober” “Glas upokojencev” REGIJSKI ODBOR POSAVSKE REGIJE ostro nasprotujemo sklepu Vlade o postavitvi Azilnega doma za migrante na Obrežju.
S tem zahrbtnim dejanjem, brez, da bi obvestila Lokalno skupnost, župana občine Brežice je pokazala, da prebivalce ob meji smatra za drugorazredne državljane.
Obmejni prebivalci naše Občine že več let nimajo pravega miru in kakovostnega življenja.Zato se pridružujemo stališčem oz sklepom obeh KS in Občinskem svetu in pridružili se bomo k organiziranem shodu teh prebivalcev.
S tem bomo pokazali Vladi nestrinjanje z njihovim načinom vladanja.
Sestanek je bil zaključen ob 20.20 uri.
Inštitut 1.oktober