Evropska komisija toži Avstrijo zaradi indeksacije družinskih prejemkov

14. maja se je Evropska komisija odločila, da bo Avstrijo tožila na Evropskem sodišču. Komisija meni, da avstrijska zakonodaja o indeksaciji družinskih prejemkov po pravilih EU ni dovoljena in je diskriminatorna.

 

1. januarja 2019 je Avstrija uvedla mehanizem za indeksiranje višine družinskih prejemkov, davčnih olajšav za otroke in olajšave za družinski davek za državljane EU, ki delajo v Avstriji in imajo otroke, ki živijo v tujini. Komisija meni, da je tak mehanizem indeksacije v nasprotju s pravili EU o prostem gibanju delavcev in o usklajevanju sistemov socialne varnosti.

Mehanizem je v nasprotju z veljavnimi pravili o usklajevanju socialne varnosti in je diskriminatoren, saj pomeni, da nekateri mobilni delavci EU v Avstriji, ki v celoti prispevajo k avstrijskemu gospodarstvu, delovni sili in sistemu socialne varnosti, prejemajo nižje ugodnosti v primerjavi z delavci, katerih otroci živijo v Avstriji. Vendar avstrijski mehanizem indeksiranja ne velja za avstrijske državljane, ki delajo v tujini za avstrijski javni organ in imajo otroke, ki živijo z njimi v tujini, čeprav so v podobnem položaju.

Tožba je zadnji korak postopka za ugotavljanje kršitev, ki se je začel januarja 2019, ko je Komisija Avstriji poslala uradni opomin. Ker je odgovor Avstrije marca 2019 ocenila kot nezadovoljiv, je Komisija julija 2019 opravila utemeljeno mnenje. Po analizi avstrijskega odgovora, prejet je bil oktobra 2019, Komisija meni, da njeni pomisleki niso bili obravnavani. Zato je sprejela odločitev, da Avstrijo napoti na Sodišče EU.

Evropska poslanka Romana Tomc, ki je že več kot pred letom dni na Evropsko komisijo opozorila na vprašljivo legitimnost avstrijske namere, je sklep Evropske komisije komentirala: “Zadovoljna sem, da smo v relativno doglednem času prišli do sklepnega dejanja s strani Komisije. Od prvih stikov s komisarko Thyssnovo na to temo je preteklo že več kot eno leto, stvari so se odvijale počasi, vmes so bile v Avstriji tudi volitve, kar je postopek podaljšalo. Tožba je jasen signal, da je tovrstna diskriminacija nedopustna. Gre za državljane držav članic EU, ki delajo v Avstriji in v avstrijski proračun plačujejo enake prispevke in davke kot njihovi avstrijski sodelavci. Avstrija je imela čas za spremembo zakonodaje, vendar tega ni storila. Upam, da bo sodišče odločilo v prid vseh tistih, ki že od začetka lanskega leta prejemajo indeksirane otroške dodatke. Kljub vsemu bi rada opozorila, da na ravni EU še vedno ni premika pri sprejemu zakonodaje o koordinaciji socialnih sistemov. Bojim se, da bodo v času nemškega predsedstva sprejete spremembe zakonodaje, ki bodo ustrezale velikim državam.”

NK