Boljša promocija, več turistov

Občina Mežica je v sodelovanju s Turističnim društvom Mežica izdala brošuro, v kateri predstavljajo bogato ponudbo malega koroškega kraja, od zgodovine rudarskega mesta do prihajajočih dogodkov – vse na enem mestu. Izvodi v angleškem in nemškem jeziku pa privabljajo tako bližnje severne sosede kot tudi turiste iz bolj oddaljenih držav.

Foto: JP

Veliko znamenitosti – malo turistov

Koroška je zaradi svojih naravnih lepot in kulturne dediščine odlična turistična destinacija. Vsak kraj na Koroškem lahko turistom ponudi mnogo zanimivosti, poleg tega pa so hribi in gore, ki obdajajo kraje, pravi raj za planinarjenje. A veliko turističnega potenciala ostaja še neizkoriščenega.

Po turističnih nastanitvenih zmogljivostih je koroška regija ena izmed treh najslabših slovenskih regij (poleg zasavske in notranjsko-kraške), namreč z manj kot 2500 ležišči (vir: SURS, 2014). Prenočitev tujih turistov je bilo v letu 2014 zgolj slabih 36.000, kar Koroško poleg Zasavja uvršča v samo dno po številu obiskov turistov v primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami. Po številu turističnih znamenitosti pa je Koroška primerljiva z vsemi preostalimi regijami. Razlog za slabo turistično razvitost med drugim leži tudi v slabi promociji koroških krajev tujim turistom, zato je takšen promocijski material za turizem v koroških občinah še kako pomemben.

Vhod v rudnik svinca in cinka v Mežici. Foto: JP

Na Koroškem se lahko izkoristi bližina Avstrije

Podobno kot drugi kraji na Koroškem ima tudi Mežica ambicije, da bi postala bolj prepoznaven in bolj obiskan turistični kraj. Tudi zaradi tega se je občina odločila za natis omenjene brošure. V brošuri je predstavljen celoten kraj – od rudarske zgodovine in kulturne dediščine do geografskih značilnosti, muzejev in vsakoletnih večjih dogodkov na območju občine Mežica, predstavljena pa je tudi relativno široka izbira kulinarične ponudbe. Poleg izvoda v slovenščini je natisnjena tudi v angleškem in nemškem jeziku – slednji lahko zaradi bližine Avstrije koroškim občinam veliko prispeva k večjemu obisku in prepoznavnosti naših krajev ter posledično tudi k turističnemu razvoju.

Na turistični razvoj na Koroškem pozitivno vpliva tudi projekt Dežela pod Peco – Geopark Karavanke, mednarodni projekt, ki zajema območje, na katerem živi  približno 53.000 Korošcev, to je 14 občin na avstrijskem in slovenskem Koroškem. Sega od Črne na Koroškem do Dravograda in naprej na sever ter ima izjemen izobraževalni pomen na področju geologije in geološke dediščine na Koroškem. Poleg izobraževanja pa je pomembno predvsem to, da ima tak mednarodni projekt pozitivne rezultate pri razvoju turizma in gospodarskem razvoju koroških krajev. Občine pri projektu aktivno sodelujejo, saj je v proračunih posameznih občin opredeljeno tudi financiranje delovne skupine Geopark.

Jon Petek