Bo Koroška dobila prvo zavetišče za zapuščene živali?

Koroški župani so na zadnji seji Sveta Koroške regije sprejeli predlog, ki določa začetne aktivnosti za vzpostavitev zavetišča za zapuščene živali. Svet pooblašča RRA Koroška za pripravo analize potreb po zavetišču na območju dvanajstih koroških občin.

»Na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki pravi da so občine dolžne poskrbeti za zapuščene domače živali, in na podlagi izkušenj, ki jih imajo s to problematiko in zavetišči v drugih delih Slovenije, sem na Svet Koroške regije podal predlog za začetek izvajanja aktivnosti za vzpostavitev zavetišča za zapuščene živali na Koroškem,« pravi radeljski župan in predsedujoči Svetu Koroške regije Alan Bukovnik.

Člani sveta, torej koroški župani, so s potrditvijo predloga pooblastili Regijsko razvojno agencijo Koroška za pripravo analize trenutnih potreb po zavetišču na Koroškem. Če bo na podlagi analize ugotovljeno, da bi bilo z vzpostavitvijo zavetišča za zapuščene živali bolje poskrbljeno, da bi se problematika tega področja izboljšala in da bi bilo zavetišče tudi finančno upravičeno, bo Svet Koroške regije obravnaval naslednji sklep. Ta bo, kot pravi Bukovnik, bolj zavezujoč od sprejetega prvega predloga, določal pa bo pripravljanje dokumentacije za realizacijo vzpostavitve zavetišča.

Javno službo zavetišča bi opravljalo javno podjetje

»Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje,« je zapisano v 27. členu Zakona o zaščiti živali. Zakon torej določa, da občine morajo vzpostaviti zavetišče, organizirati pa ga smejo kot javno službo.

Upravljanje zavetišča bi župani predali v roke Kocerodu, družbi za ravnanje z odpadki. Bukovnik se je z direktorjem Ivanom Plevnikom na to temo že sestal. Plevnik je dal soglasje in izrazil pripravljenost za prevzem izvajanja javne storitve zavetišča v kolikor bo analiza RRA Koroške pokazala, da je sama vzpostavitev zavetišča smiselna, nato pa mora realizaciji zeleno luč dati še Svet Koroške regije. Zakaj ravno Kocerod kot izvajalec pa Bukovnik pravi, da »če pišemo skupno koroško zgodbo je prav, da poiščemo skupne institucije, ki so del vseh koroških občin, Kocerod pa je trenutno edina skupna institucija na področju ekologije vseh koroških občin.«

JP