Agencija za varnost prometa in Policija bosta obeležili »Drugi šolski dan« 4. 9. 2023

Nacionalna preventivna akcija Varno v šolo se je pričela 28. avgusta in traja do 8. septembra. Koordinira jo Agencija za varnost prometa, ki skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Zavodom RS za šolstvo, osnovnimi šolami, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Inštitutom za politike prostora, društvi upokojencev in drugimi nevladnimi organizacijami, izvaja številne aktivnosti za večjo prometno varnost otrok, vse do 15. septembra, pa tudi v Evropskem tednu mobilnosti.

Agencija za varnost prometa in Policija bosta obeležili tudi »Drugi šolski dan« 4. 9. 2023, skupaj z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Inštitutom za politike prostora in vodstvom šole v Ljubljani. Tega dne bodo ključna sporočila usmerjena v varen aktiven prihod v šolo, torej peš, s kolesom ali navadnim skirojem. Predstavili bodo nove vsebine kampanje »Za manj kot dva je avto doma«.


V šolskem letu 2023/24 bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 194.181 učencev, od tega 20.735 prvošolčkov. Srednješolcev pričakujejo v vseh srednjih šolah, v vseh srednješolskih programih in v vseh letnikih okrog 82.000, kar je okrog 3.000 dijakov več v šolskem letu 2022/2023.


Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce. Z akcijo, ki se prične v ponedeljek, bodo Agencija za varnost prometa in Policija s partnerji voznike znova aktivno ozaveščali o vračanju otrok v promet in na šolske poti, predvsem pa želijo vplivati na vedenje voznikov, povezano z nekaterimi najpogostejšimi tveganji za nastanek prometne nesreče.


Otroci kot pešce najpogosteje ogrožajo vozniki motornih vozil, ki so v približno 70 odstotkih povzročitelji prometnih nesreč. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v odraslega pešca je enak padcu z višine 9,8 m, posledice za otroke so hujše ali celo usodne že pri nižjih hitrostih.


AKTIVNOSTI ZA VEČJO VARNOST OTROK V PROMETU


V širši okolici prenekatere šole se vsako leto v prvih dneh šole izvaja varovanje otrok na šolskih poteh. Varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce poteka na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vanj vključeni člani občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), člani Zveze ZŠAM, društva gasilcev in upokojencev, učitelji predpisov in vožnje v avtošolah, starši ter drugi. Na prvi šolski dan v bližini šol izvajajo varstvo otrok, ki prihajajo v šolo oz. popoldne odhajajo iz nje tudi zaposleni na Agenciji za varnost prometa. Pri tovrstnem varstvu otrok v prometu ozaveščajo voznike tudi s posebnimi ozaveščevalnimi napisi (na temo hitrost, neuporabe mobilnega telefona, pozornost v prometu…).


Prostovoljci pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Tako so začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani, mlajši pa kot začetniki ne poznajo vseh pasti prometa na šolski poti ter zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa, še vedno varni. Nekateri prostovoljci otroke spremljajo na šolskih prevozih, kjer jih podučijo o pravilnem ravnanju na avtobusu in jih opozarjajo na pravilno pripenjanje. Ob začetku šolskega leta Agencija za varnost prometa priporoča, da se izvedejo tudi učne ure z otroki in informiranje staršev (roditeljski sestanki), kjer se predstavi in obravnava tudi varnost otrok v prometu (načrti šolskih poti, pravila varnega sodelovanja v prometu, priporočila itd.).


Vse do 15. septembra se bodo odvijale tudi aktivnosti “Pasavček potuje po Sloveniji“. Maskota Pasavčka s sodelavci Agencije za varnost prometa, Policijo, občinskimi SPVji in ZŠAM bo tako skupaj obiskala 12 šol in ozaveščala o pravilnem prečkanju ceste, pomenu pravilnega pripenjanja varnostnega pasu, uporabe varnostne čelade in odsevnih teles.


KAKO NAJ V SKRBI ZA VARNOST ŠOLARJEV RAVNAJO VOZNIKI VSE LETO


Že v načelih cestnega prometa je zapisano, »da kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, so drugi udeleženci dolžni nanje posebej paziti in jim pomagati«. To načelo povsem jasno določa, da smo vsi v prometu soodgovorni za varnost otrok. Zato je potrebno v prometu ravnati tako, da čim bolj izključimo dejanja, ki bi lahko ogrožala prometno varnost otrok. Otroci so razigrani in drugače dojemajo promet okoli sebe in so kot taki zelo nepredvidljivi v svojih ravnanjih. Zato moramo biti na cesti ob zaznavi otrok v bližini bistveno bolj pazljivi in pozorni, saj nikoli ne vemo, kako bo otrok reagiral.


Otrokom moramo omogočati varno mobilnost, za kar je potrebna skrbnost, odgovornost in zgled vseh udeležencev v prometu. Pri tem Agencija za varnost prometa in Policija s partnerji posebej izpostavljajo: »Vozniki, prilagodite hitrost vožnje, še posebej v naseljih, v okolici šol, vrtcev in igrišč, med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, ki odvrača vašo pozornost od dogajanja na cesti in ob njej, za volan sedite trezni! Vzdržujte primerno varnostno razdaljo in predvidevajte prometne situacije, kadar ste v bližini šol, vrtcev in v naseljih.«

 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa