SIJ Metal Ravne s 26 novimi štipendisti

V SIJ Metalu Ravne so pripravili že tradicionalni sprejem za svoje nove štipendiste, dijake Srednje šole Ravne. Nove štipendijske pogodbe so v letošnjem letu sklenili s 23 dijaki in tremi študenti. Vsem štipendistom SIJ Metala Ravne, skupaj jih je 84, bo po končanem šolanju v družbi zagotovljeno tudi delovno mesto.  

V Skupini SIJ s štipendijami izkazujejo dejanske potrebe po tehničnih poklicih, ki so zaposljivi v njihovih družbah, pri čemer so metalurgi izrazito deficitarni kader. Zato se je, predvsem na pobudo Skupine SIJ, ki je aktivno sodelovala pri pripravi poklicnega standarda in kurikuluma, v šolskem letu 2016/17 na Srednjo šolo Ravne po 25-letnem premoru vrnil program metalurškega tehnika. V letošnji, tretji generaciji metalurških tehnikov, je 17 dijakov, 15 je štipendistov SIJ Metala Ravne.

»V prihajajočem obdobju se bodo upokojevali številni naši sodelavci iz generacij, ko se je na lokaciji množično zaposlovalo. Upoštevajoč našo razvojno usmerjenost, bomo tako potrebovali nove sodelavce s področja tehničnih strok metalurgije, od srednjih poklicnih do univerzitetnih, in med njimi vsako leto zagotovo tudi metalurške tehnike. Zato vsem našim štipendistom po uspešno zaključenem šolanju v SIJ Metalu Ravne zagotavljamo tudi zaposlitev,« je poudaril glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik, ki je na sprejemu novim štipendistom predstavil družbo SIJ Metal Ravne in Skupino SIJ.

V SIJ Metalu Ravne imajo skupaj 84 štipendistov, od tega jih je 67 vpisanih v srednješolske programe Srednje šole Ravne, 17 pa v študijske programe. Največji delež, skupaj 41 štipendistov, se izobražuje v programu metalurški tehnik na Srednji šoli Ravne.

Sodelavci SIJ Metala Ravne tudi sicer sodelujejo v izobraževalnem procesu na Srednji šoli Ravne. Štipendisti v družbi opravljajo obvezno praktično usposabljanje, nekateri tudi počitniško delo, sodelujejo pri skupnih projektih izobraževalnih ustanov in naših družb ter pišejo zaključne naloge in diplome s temami, ki so za Skupino SIJ pomembne in zanimive. S tem že skozi izobraževalni proces pridobijo številna praktična znanja in izkušnje, ki ob zaposlitvi pomenijo hitrejšo in lažjo vključitev v delovni kolektiv.

V celotni Skupini SIJ skupaj z novo generacijo štipendistov, ki so jih pozdravili minuli teden, sodelujejo že s 148 dijaki in študenti.