Šarčeva vlada brezobzirna tudi do koalicijskega poslanca Janija Prednika

Na portalu E-Koroška smo prvi pisali o ustanovitvi posebne vladne resorske skupine in o nameri Šarčeve vlade, da pripoji Stanovanjsko podjetje Ravne in družbo Spekter iz Trbovelj k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije. Torej ukine obe podjetji kot samostojni družbi in prenese njuno delovanje na sklad v Ljubljano. To je na Koroškem povzročilo veliko ogorčenje med ljudmi in župani, odzval pa se je tudi poslanec Državnega zbora RS Jani Prednik, ki je na ministra za okolje in prostor Simona Zajca naslovil pisno poslansko pobudo, da vlada umakne sklep o ustanovitvi te komisije,  in te dni so na vladi tudi uspeli pripraviti nekakšen odgovor.

Beseda »nekakšen« je zapisana namerno, ker je v tem odgovoru zapisano vse kaj drugega kot pa odgovor na vprašanje oziroma zastavljeno pobudo koalicijskega poslanca Janija Prednika.  Minister je povedal to, o čemer smo že pisali, to je, da je Stanovanjski sklad RS 100 odstotni lastnik obeh podjetij, da je Vlada Republike Slovenije 3.10.2019 ustanovila Medresorsko delovno skupino za pomoč in koordinacijo pri postopku pripojitve vseh kapitalskih naložb, in nato v odgovoru malo potolažijo, da je preuranjeno sklepati in sprejemati kakršnekoli zaključke, saj je medresorska delovna skupina s svojim delom šele začela. Vendar minister Simon Zajc, ki je včasih pisal spolne nasvete za revijo Cosmopolitan, vmes zelo odločno zapiše, da pobude poslanca Janija Prednika, da se sklep o ustanovitvi  te medresorske delovne skupine nemudoma umakne, ne more sprejeti.

In nato sledi glavnina pisanja ministra, kar pa sploh ni odgovor na zastavljeno pobudo. Gre za daljši del, ki je očitno prekopiran iz vladnih dokumentov o ponudbi stanovanj, o gradnji in najemu stanovanj, kje potekajo gradnje stanovanj, kakšni so cilji Stanovanjskega sklada Republike Slovenije do leta 2025, pa še malo o Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, stanovanjski zadrugi, kreditih za mlade. In tako dalje. In tako naprej.

Stanovanjsko podjetje Ravne dela dobro in z dobičkom, kot upravnik to podjetje skrbi za več kot 10 tisoč stanovanj širom po državi in uničiti gospodarsko družbo in jo pripojiti k javnemu skladu ima lahko le namen, da se, prvič, dodatno siromaši Koroška kot izrazito obrobna regija, ki ji država brez sramu in brez razlogov jemljejo različne regijske institucije, in drugič, da se s to centralizacijo v Ljubljani dodatno polastijo dobička, ki ga ustvarja podjetje s sedežem na Ravnah na Koroškem.

Sedaj se postavlja vprašanje, kakšna bo strategija koroških županov v prihodnje. Ali bodo spet naivni in nasedli floskuli, kot jo je zapisal minister Zajc, češ »da je na vsak način preuranjeno sklepati in sprejemati kakršnekoli zaključke«? Vlada je z ustanovitvijo te medresorske skupine dovolj jasno povedala svojo namero, to je ukinitev obeh podjetij.

NK