»Ovira za izgradnjo spodnjega dela trase je torej odpravljena, pravne možnosti nasprotnikov so izčrpane.«

Koroško gospodarstvo pozdravlja odločitev ustavnega sodišča o ustavnosti trase 3. razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem. V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os želijo nadoknaditi izgubljeni čas. Prva lopata je možna še v letošnjem letu.

Včeraj je Ustavno sodišče presenetilo s končno odločitvijo o ustavni presoji uredbe DPN 3. razvojne osi na odseku Šentrupert – Velenje. Ugotovili so, da pri postopkih sprejemanja državnega prostorskega načrta ni bilo nepravilnosti ter da je potekala v skladu z zakonodajo, javnosti pa je bilo omogočeno učinkovito sodelovanje v postopkih. Odločitev je razveselila mnoge Korošce, še posebej pa akterje, ki so se v zadnjih letih aktivno zavzemali za čimprejšnjo gradnjo 3. razvojne osi.

Gospodarstvo pozdravlja odločitev ustavnega sodišča

»GZS, v njenem sklopu še posebej Koroška in Savinjsko-šaleška GZ, se vseskozi angažirano zavzema za uresničitev projekta 3. razvojne osi, saj ga razumemo kot enega ključnih razvojnih projektov nacionalnega interesa. Zato sedaj pozdravljamo, da je Ustavno sodišče v postopu ocene ustavnosti in zakonitosti, ki sta ga zahtevala občinska sveta občin Braslovče in Polzela, odločilo, da je uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje skladna z ustavo. Iz tega namreč izhaja, da sedaj ne vidimo več ovir za dejansko pospešitev dinamike izgradnje celotne trase 3. razvojne osi. Verjamemo, da bo država sedaj izvedla vse nujne ukrepe, da se projekt izvede brez nadaljnjih zakasnitev in omogoči tako gospodarstvu kot prebivalcem na tem območju enakovredne pogoje za razvoj v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami,« je veselo novico za Koroško komentirala direktorica GZS Območne zbornice Koroške Aleksandra Gradišnik.

V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os gledajo naprej

»Ovira za izgradnjo spodnjega dela trase je torej odpravljena, pravne možnosti nasprotnikov so izčrpane. Ko bo zaprta še finančna konstrukcija za severni krak 3. razvojne osi, bodo prižgane vse zelene luči za prvo lopato konec leta 2019,« pa menijo v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os. Ob tem dodajajo, da je Koroška zaradi ustavne presoje izgubila veliko časa, ki ga bo potrebno nadoknaditi: »Pobuda za oceno ustavnosti, ki je bila vložena lani, je brez poziva ali sklepa sodišča prepričala nadzorni svet Darsa, da ustavi vsa dela na omenjenem odseku, zaradi česar je nastala nepopravljiva škoda v smislu časovne dinamike gradnje.  Ocenjujemo, da smo zaradi pobude Občine Braslovče in Polzela izgubili več kot leto dni časa, ki ga bo potrebno nadoknaditi. Zato bomo že na prihodnjem sestanku zahtevali pospešitev del tudi na spodnjem odseku severnega kraka 3. razvojne osi.« 

NK