Obogatena čezmejna kolesarska ponudba Geoparka Karavanke

Čezmejni Karawanken-Karavanke UNESCO Globalni Geopark, član Evropske (EGN) in Globalne (GGN) mreže Geoparkov je kot projektni partner v projektu programa Interreg Danube »Valorizacija geo-dediščine za trajnostni in inovativni razvoj turizma v Podonavskih geoparkih« z akronimom Danube GeoTour, dne 1. oktobra 2019 organiziral študijsko turo za novinarje. V okviru dogodka je bil predstavljen omenjeni projekt, nove kolesarske ponudbe ter ogled novih informacijskih točk v Mežici in Lavamündu. V projektu sodeluje 11 partnerjev, od tega 8 Geoparkov in posamezne inštitucije s področja turizma iz osmih držav Podonavske regije ter trije pridruženi strateški partnerji, pod vodstvom vodilnega partnerja – Centra za idrijsko dediščino, Geoparka Idrija. Projekt se bo zaključil 31. decembra 2019.

Foto: Geopark Karavanke

Danube GeoTour je geo turistična ponudba, ki obiskovalce popelje skozi naslednjih 8 Geoparkov Podonavske regije (Idrija Geopark, Bakony-Balaton Geopark, Geopark Karawanken-Karavanke, Naravni park in Geopark Steirische Eisenwurzen, Hateg Country Dinosaurs Geopark, Papuk Geopark, Železné Hory Geopark, Nacionalni park Djerdap) z možnostjo odkrivanja bogate geološke, naravne in kulturne dediščine preko številnih prostočasnih aktivnosti in vzpostavitvijo različnih tematskih poti, inovativnih ponudb in interpretacijskih točk.

Karawanken-Karavanke UNESCO Globalni Geopark je v okviru projekta oblikoval nov geoprodukt pod imenom »GeoBiking«. Poslovodja g. Gerald Hartmann je na dogodku pojasnil, da je Geopark razvil številne samovodene & vodene kolesarske ture za različne ciljne skupine (posameznike, družine, šolske skupine, ekstremne kolesarje, itd.). Vse so predstavljene v brošuri, ki je bila prav tako izdelana v okviru projekta Danube GeoTour. Poleti in jeseni se je med drugimi izvajala tudi vodena čezmejna kolesarska tura, katere se je v prvi sezoni izvajanja udeležilo približno 80 udeležencev. Tehnično dobro podkovani in izkušeni gorski kolesarji pa se lahko podajo na prav posebno turo imenovano „Black Hole Trail“, ki predstavlja adrenalinsko gorsko kolesarsko pot skozi zapuščene rove rudnika Mežica. Proga je polna izzivov in tehnično zelo zahtevnih odsekov, med spustom pa je tudi nekaj zelo zanimivih tekočih odsekov, kjer se je mogoče sprostiti in naužiti pogledov v neskončno črnino velikih dvoran. Vse na novo razvite kolesarske ponudbe tako predstavljajo nadgradnjo bogate ponudbe prostočasnih aktivnosti čezmejnega Geoparka Karawanken-Karavanke, kot so pohodniška in ostala doživetja.

Geopark Karawanken-Karavanke je v okviru projekta opremil še dve podporni kolesarski informacijski točki na že obstoječih lokacijah, in sicer v informacijskem centru Geoparka v Mežici ter v Lavamündu (Labot), ki ponujata inovativno priložnost za odkrivanje čezmejnega Geoparka in njegovih posebnosti. Na informacijskih točkah so obiskovalcem na voljo vse informacije o posebnostih Geoparka Karawanken-Karavanke, kot tudi o ostalih Geoparkih Podonavske regije. Obe info točki pa sta opremljeni tudi z različnimi inovativnimi aplikacijami (geo igre, geološki polet čez zadnjo ledeno dobo, geološka ura in še mnogo več).