mag. Vladimir Smrtnik: ‘Med koroškimi Slovenci je čutiti veliko solidarnosti’

Podžupan občine Bistrica ob Pliberku in vodja gibanja REgi mag. Vladimir Smrtnik je eden tistih koroških Slovencev, ki se je aktivno vključil v pomoč prizadetim ob zadnjih poplavah in neurjih. S pomočjo Slovenske gospodarske zveze SGZ in ostalih organizacij koroških Slovencev zbira denar za pomoč najhuje prizadetim. Tudi drugače sodeluje pri dobrodelnih akcijah, pomaga pa tudi Slovencem, ki so se preselili na avstrijsko stran Koroške. 

 

E-Koroška: Katere organizacije oziroma posamezniki med koroškimi Slovenci bodo pomagali prizadetim zaradi poplav?

Smrtnik: Na pobudo SGZ – Slovenske gospodarske zveze, s predsednikom Benjaminom Wakounigom na čelu, so se v iniciativo »SKUPNO.POMAGAMO. GEMEINSAM.HELFEN.« povezale vse politične in kulturne organizacije koroških Slovencev, kot npr. NSKS (Narodni svet), ZSO (Zveza slovenskih organizacij) ali tudi EL (Enotna lista) in SJK (Skupnost kmetic in kmetov). Med koroškimi Slovenci je čutiti veliko solidarnosti predvsem z mnogimi res hudo prizadetimi posamezniki, družinami ali podjetji v Sloveniji in na Južnem Koroškem. Pripravljenost pomagati je velika, v najkrajšem času se je že zbralo nad 50.000 €,- podpore, ki se medtem že razdeljuje na posebej hudo prizadete.
Konto povezava za prenakazilo pomoči je: IBAN: AT04 3910 0014 0003 2441
BIC: VSGKAT2K

Vi ste se aktivno vključili v pomoč prizadetim, te kraje dobro poznate in jih tudi večkrat obiščete, mar ne?

Smrtnik: Ja res je, živim tik ob meji na avstrijski strani. V Mežico imam točno enako dolgo pot kot v Pliberk. Na slovenski strani meje imam veliko znancev in prijateljev, to tako preko moje politične kot tudi kulturne dejavnosti. Ko vidiš celotno tragiko tega dogodka je hitro jasno, da je tu treba takoj pomagati, saj je hitra pomoč dvojna pomoč. Večkrat pa prav birokrati onemogočajo hitro pomoč. Tu imajo politično odgovorni še veliko dela, da bodo še bolje uredili vse formalne in pravne pogoje za hitro in učinkovito ukrepanje v primeru nezgod in neurij. To pa tudi preko državnih meja, ne sme se zgoditi, da se npr. skupino
gasilcev iz avstrijske Koroške s strani slovenskih birokratov zavrne ko želijo pomagati, to pa čeprav je vsaka pridna roka še kako dobrodošla, in to iz povsem nerazumljivih ter tudi nikoli ne do konca pojasnjenih razlogov.

E-Koroška: Medtem je že znano, da pomagate ljudem v stiski, tudi tistim, ki so se iz Slovenije preselili v Avstrijo.

Smrtnik: Mislim da je veliko ljudi ki rado pomaga in smemo biti za to res hvaležni. Sam sem že pred medtem 6 leti ustanovil društvo »Žarek upanja«, ki v sodelovanju z deželno pobudo »Korošec v stiski« pomaga ljudem po svojih skromnih možnostih. V ta namen prirejamo dobrodelne koncerte in razne človekoljubne akcije, kjer se zbira denar za dobrodelne namene. Rade volje pa pomagam tudi slovenskim državljanom, ki so se preselili v naše kraje. Tu gre velikokrat za pravno pomoč, za posredovanje pred uradi, za kake prevode v nemščino ali pa za kako posredovanje delovnega mesta. Nisem čudodelnik ampak vedno spet pa le kaj uspe in lahko komu res pomagam, kar mi je v posebno zadoščenje.

E-Koroška: Ali se dosti teh ljudi obrača na vas za kakršnokoli pomoč?

Smrtnik: Ne vodim glede tega kake točne statistike. Primerov je precej in kadar lahko, vedno rad pomagam. Zadeva pa je po novem tudi zame postala nekoliko lažja, saj sem kot pravnik zaposlen v deželnem zboru kot vodja pravne službe TKK (Team Kärnten – Koroška) kjer sedaj lahko bolj učinkovito pomagam, saj je servis za ljudi tudi del moje službene naloge.