Korošci obogatili državni stanovanjski sklad, država pa siromaši Koroško

Pripojitev Stanovanjskega podjetja Ravne k trboveljskemu podjetju Spekter bi imela za Koroško negativne posledice, neposredno bi bile okrnjene energetske sanacije blokov. Koroška je republiškemu stanovanjskemu skladu pred leti brezplačno prenesla preko 900 stanovanj, zgrajenih z denarjem ravenskih železarjev, denar Korošcev pa se troši za investicije drugod po državi.

Že lansko leto so bili apetiti po pripojitvi ravenskega stanovanjskega podjetja k trboveljski družbi Spekter d.o.o. precej močni. Župani občin Mežiške doline so 23. oktobra lani, ob podpori poslanca Janija Prednika, opozorili vlado Marjana Šarca in takratnega okoljskega ministra Jureta Lebna na posledice, ki bi jih takšna pripojitev prinesla na Koroško. Minister Leben je sicer ustavil postopke pripojitve, a je želja po združitvi podjetij ponovno vzklila.

Stanovanjsko podjetje Ravne je finančno zdravo in uspešno podjetje in to je tisto, kar najbolj diši vladi, saj ima država glavno besedo pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Podjetje je v lanskem letu ustvarilo za več kot 2,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 4,6 odstotka več kot leto poprej in za 3,5 odstotka več kot so načrtovali. Celotni dobiček družbe pa je znašal več kot 164 tisoč evrov in je bil v primerjavi z letom prej višji za 18,3 odstotka. Skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz preteklih let znaša bilančni dobiček podjetja več kot 1,1 milijona evrov, kapital podjetja pa se je povečal na 7,2 milijona evrov ali za 2,1 odstotka v primerjavi z letom 2017.

Stanovanjsko podjetje vlaga v energetsko sanacijo

O posledicah pripojitve ravenskega stanovanjskega podjetja k trboveljskem smo se pogovarjali z Zdravkom Fajmutom, ki zelo dobro pozna stanovanjsko problematiko Koroške. “Zaradi dobrega poslovanja je podjetje sposobno tudi najema večjih kreditov, s čimer uspešno izvaja drugo fazo energetske sanacije – blokom z najemom kredita  omogočajo kreditiranje novih fasad, v nasprotnem primeru pa bi morali stanovalci bloka sami zbirati denar za sanacijo,” je pojasnil.

Stanovanjsko podjetje Ravne ima namreč v opravljanju skupno okoli 10 tisoč stanovanj, in s pripojitvijo kot upravnik ne bo več sposoben spodbujati tovrstnih sanacij. Ob tem se pojavlja tudi vprašanje o prihodnosti okoli 30 zaposlenih v Stanovanjskem podjetju Ravne, poleg tega z investicijami v sanacijo blokov omogočajo posle tudi drugim koroškim podjetjem.

Financirajo investicije v Ljubljani, na Koroško se nič ne vrača

Leta 2002 je Stanovanjsko podjetje RS dobilo v last 904 stanovanj po pogodbi o neodplačnem prenosu. Stanovanja, ki so jih  zgradili zaposleni ravenske železarne – za gradnjo so prispevali po 7 odstotkov bruto mesečne plače. “Med 300 do 400 teh stanovanj so jih že prodali, ves kapital pa imajo za nakupe drugih stanovanj. V svojem delovanju na območje Koroške niso vrnili niti desetine,” opisuje Fajmut.

Opozoril je na dejstvo, da je bil republiški sklad pretežno namenjen reševanju bank, ki so nosile bremena visokih kreditov nekdanjih slovenskih gradbenih baronov; tako so denimo morali kupiti Celovške dvore v Ljubljani. S tem, ko so prodali stanovanja, zgrajena s koroškimi žulji, so med drugim zgradili tudi okoli 200 stanovanj v Divači. “Na eni strani iz podeželja brezplačno prenašamo stanovanja v državni sklad, z državnega sklada se financirajo investicije v Ljubljani, na Koroško pa se nič ne vrača,” je še kritičen Fajmut.