Evropske volitve na Koroškem: podpovprečna udeležba, največ glasov listi SDS in SLS

V treh koroških volilnih okrajih se je nedeljskih volitev v evropski parlament udeležilo podpovprečno število volilnih upravičencev. V vseh treh okrajih je največ glasov prejela skupna lista SDS in SLS.

Dvanajst občin Koroške je razdeljenih v tri volilne okraje in sicer Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi. Volilna udeležba je bila na državni ravni precej nizka, znašala je 28,32 odstotkov, v vseh treh koroških okrajih pa je bila še nižja. Tako kot v večini volilnih okrajev po Sloveniji je tudi v vseh treh koroških slavila skupna lista strank SDS in SLS.

V okraju Ravne na Koroškem se je nedeljskih volitev udeležilo 27,04 odstotkov volilnih upravičencev. Največ glasov je prejela lista SDS in SLS in sicer 23,25 odstotkov, z 21,71 odstotkov ji sledi lista SD, tretjeuvrščeni LMŠ pa so prejeli slabih 15 odstotkov glasov.

Vir: DVK

Za približno pol odstotka manj volivcev kot na območju Raven na Koroškem se je volitev udeležilo v okraju Slovenj Gradec. Skupni lisi SDS in SLS so volivci namenili 23,10 odstotkov, listi SD 22,35 odstotkov, listi LMŠ pa 18,30 odstotkov.

Vir: DVK

Najnižja udeležba je bila v volilnem okraju Radlje ob Dravi, kjer je svojo volilno pravico izkoristilo le 23,27 odstotkov volivcev. Tudi v Dravski dolini je največ glasov prejela skupna lista SDS in SLS, in sicer 29,43 odstotkov, sledi ji SD z 20,76 odstotkov, listi LMŠ pa so volivci namenili 17,18 odstotkov glasov.

Vir: DVK