Alenka Helbl: Kakšne ukrepe bo sprejelo Ministrstvo za solidarno prihodnost za preprečitev dviga cen storitev institucionalnega varstva?

16. februarja 2024 je bila v Uradnem listu RS objavljena Odredba o določitvi standarda, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev institucionalnega varstva ter Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2024, ki predstavljata podlago za uskladitev oziroma določitev cen storitve institucionalnega varstva od 1. marca 2024 dalje.

 

 

Poslanka Alenka Helbl je na ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s ceno storitev institucionalnega varstva za leto 2024.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

16. februarja 2024 je bila v Uradnem listu RS objavljena Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let, ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev ter Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2024, ki predstavljata podlago za uskladitev oziroma določitev cen storitve institucionalnega varstva od 1. marca 2024 dalje.

Izvajalci, ki bodo ceno določili oziroma uskladili na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, bodo morali Ministrstvu za solidarno prihodnost obvestiti o spremembi cen oziroma podati vlogo za izdajo soglasja k spremenjenim cenam storitev. Ministrstvo za solidarno prihodnost pa bo vsem izvajalcem izdalo sklep o soglasju k cenam storitve v roku 30 dni od prejema popolne vloge.

Glede na navedeno me zanima sledeče:

–       Ali se bodo cene storitev institucionalnega varstva za leto 2024 povišale zaradi nove odredbe in rasti elementov cen socialno varstvenih storitev?

–       Ali bo Ministrstvo za solidarno prihodnost izvajalcem podalo soglasje za povišanje cen socialno varstvenih storitev za leto 2024? Če, da – do koliko odstotkov?

–       Kakšne ukrepe bo sprejelo Ministrstvo za solidarno prihodnost za preprečitev dviga cen storitev institucionalnega varstva za leto 2024?