ZKŠTM uživa zaupanje župana in svetnikov

ZKŠTM uživa zaupanje župana in občinskih svetnikov, bodo pa pozorno spremljali odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih z notranjo revizijo. Svetu zavoda in vodstvu so naložili takojšen sprejem in izvajanje sanacijskega programa.

»Vodstvo zavoda uživa naše zaupanje, sam in svetniki nismo podvomili v to,« je na včerajšnji novinarski konferenci dejal župan Tomaž Rožen. Sredina razprava občinskega sveta, kjer so se svetniki seznanili s poročilom revizorja, ni tekla v smeri odmika zaupanja v Aleša Logarja in njegovo ekipo. »Nezaupanje bi seveda pomenilo razrešitev vodstva. Smatramo, da trenutno nismo v takšni fazi, da bi svet zavoda pozivali k razrešitvi direktorja. Vsi svetniki pa so poudarili, da je treba odpraviti pomanjkljivosti revizije,« pojasnjuje Rožen.

Kot smo že poročali, je notranja revizija v Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ugotovila nekaj pomanjkljivosti, direktor Aleš Logar pa je pojasnil, da te pomanjkljivosti že odpravljajo, priporočila revizorja pa upoštevajo. Sprejeti pa bodo morali še sanacijski program, ki so jim ga svetniki naložili na zadnji seji občinskega sveta. Sanacijski program je sestavljen iz treh splošnih točk, to so analiza stanja, predlogi ukrepov in samo izvajanje teh ukrepov. Pod pogojem, da se bo stanje izboljšalo, so zavodu izdali zaupnico, karikira Rožen. Zanj in za svetnike je nesprejemljivo, kar je zapisano v revizijskem poročilu, in zahtevajo natančno spremljanje in odpravo pomanjkljivosti. Rožen je predlagal še en pregled, ki bi ga isti revizor opravil po pol leta, da se ugotovi, ali je zavod odpravil pomanjkljivosti in v kakšnem obsegu.

Direktor Logar je ob razlagi poročila revizije dejal, da občina zavodu nameni premalo sredstev za kritje fiksnih stroškov za vzdrževanje infrastrukture. Rožen je nekoliko drugačnega mnenja, saj pravi, da »na začetku proračunskega leta vedo, s kolikšnimi sredstvi razpolagajo«. Občina je v letošnjem letu zavodu namenila 567.000 evrov, višina proračuna pa je bila po besedah župana usklajena glede na želje zavoda in zmožnosti občine. »Ni proračunskega uporabnika, ki bi mu dali vse, kar zahteva. Včasih so želje večje od zmožnosti. Eden izmed možnih odgovorov je, da občina nameni premalo, a to debato je treba odpreti pri sprejemu proračuna in takrat sprejeti odločitev,« pravi Rožen.

JP