ZKŠTM potrebuje več denarja

Direktor ZKŠTM Aleš Logar je včeraj pojasnil izsledke notranje revizije zavoda, ki kažejo na nekaj nepravilnosti pri poslovanju zavoda. Pomanjkljivosti že odpravljajo, priporočila revizije pa bodo upoštevali, pravi Logar. Ob tem pojasnjuje, da občina za kritje fiksnih stroškov nameni premalo sredstev.

Revizija je v ravenskem Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti odkrila več pomanjkljivosti z vidika zakonitosti poslovanja, pravilnega knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov ter gospodarnega ravnanja s sredstvi in gospodarne porabe sredstev. Nič preveč spornega in nič takšnega, kar vodstvo zavoda ne bi uspelo v doglednem času tudi popraviti oziroma odpraviti.

Napake bodo odpravljene predvidoma do konca leta.

Revizorji so se obregnili denimo ob najem snežnih topov, ki se v poslovnih knjigah obravnava kot finančni najem in ne kot poslovni, kakor ima to urejeno ZKŠTM. Zmotilo jih je tudi nepravilno knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, neizvajanje rednega letnega popisa osnovnih sredstev in obveznosti do virov sredstev ter še nekaj deset drugih pomanjkljivosti.

Zavodu so podali priporočila za odpravljanje pomanjkljivosti, med drugim tudi izvedbo rebalansa finančnega načrta za leto 2018, ki bo pokrival tekoče poslovanje v letošnjem letu in pokril presežek odhodkov nad prihodki. »Napake že odpravljamo, dosledno bomo upoštevali tudi priporočila revizije,« je na včerajšnji novinarski konferenci povedal direktor zavoda Aleš Logar in dodal, da bo zavod izboljšal tudi notranjo kontrolo.

Medtem ko občina zagotavlja sredstva za pokrivanje primanjkljaja za nazaj, se pokaže primanjkljaj sredstev za kritje tekočih stroškov.

Kot vemo, je ZKŠTM leto 2017 končal v rdečih številkah, pridelali so slabih 50 tisoč evrov izgube, akumulirana izguba pa je nekaj deset tisočakov višja. Logar je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil, da občina zagotovi premalo sredstev za kritje fiksnih stroškov, ki izhajajo iz vzdrževanja infrastrukture, katero ZKŠTM upravlja.

Medtem ko občina zagotavlja sredstva za pokrivanje primanjkljaja za nazaj, se pokaže primanjkljaj sredstev za kritje tekočih stroškov, kar pa rezultira v negativnem tekočem poslovanju. Logar je predstavil tudi predlog za spremembo strukture financiranja zavoda, ki bi po njegovih besedah v daljšem obdobju zagotovila stabilnejše poslovanje.

Ravenski občinski svet se bo danes seznanil s poročilom revizorja in ker so pred vrati lokalne volitve, neuradne volilne kampanje pa so že v polnem teku, je med obravnavo poročila pričakovati tudi burno razpravo in politično obračunavanje.

Sicer pa v zadnjem obdobju vidimo rast na vseh področjih, ki jih zavod pokriva: povečuje se število dogodkov v občini in s tem število obiskovalcev, turistov, izvajajo se nove investicije in projekti, nad čimer je navdušen tudi župan Tomaž Rožen. »Vsi grafi kažejo rast, to je dober kazalnik,« je dejal po marčevski seji, ko se je občinski svet seznanil s poslovanjem zavoda v letu 2017. V mladinskem hostlu Punkl so nočitve prav poskočile, z okoli 2500 nočitev so v minulem letu prešli na več kot 5000 nočitev, kar je za ravenski »superzavod« pravi uspeh.

JP