Nestrokovna »tipkarska napaka« v uradnih dokumentih za širitev Leka

18. novembra smo na portalu e-Koroška objavili prispevek z naslovom »Za koliko se bo z novo investicijo povečala Lekova proizvodnja?«. V članku se je pojavila napaka, ki je med strokovno javnostjo, ki pozna farmacevtske izraze in dogajanje na prevaljskem Leku, vzbudila ogorčenje. Seveda so povsem upravičeno mislili, da je napaka plod portala e-Koroška, kar smo tudi preverili in ugotovili, da temu ni tako.

Drugi stavek drugega odstavka prispevka Za koliko se bo z novo investicijo povečala Lekova proizvodnja? se glasi: »V okoljevarstvenem sklepu, ki ga je Agencija Republike Slovenije za okolje lanskega oktobra izdala Leku, je zapisano, da se bo proizvodnja tablet povečala z 0,6 milijard na 2 milijardi, proizvodnja steklenih oralnih suspenzij pa z 12,5 milijona na 31 milijonov na letni ravni.« V oči bode torej besedna zveza steklene oralne suspenzije, kar pomeni, da Lek izdeluje suspenzije iz stekla za zdravljenje bolezni v ustih. Pravilen izraz za to, kar poleg tablet proizvajajo v prevaljskem Leku, je steklenica s praškom za pripravo peroralne suspenzije.

Res je, da bi lahko v uredništvu to napako pred objavo preverili in zaznali, vendar smo v dobri veri, da Lekova širitev proizvodnje temelji na brezhibnih dokumentih, in da Agencija Republike Slovenije (ARSO) izdaja stoodstotno verodostojne dokumente, uporabili izraz iz sklepa. Spodaj dodajamo sliko sklepa, kjer je neumnost zapisana:

http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/036367-t4428512.pdf

Kako je mogoče, da se je v izdanem sklepu Leku s strani ARSO zgodila takšna nestrokovna napaka, ki je sprva smešila portal e-Koroška, od danes naprej pa smeši ARSO in Ministrstvo za okolje in prostor RS, smo povprašali na sedežu podjetja Lek v Ljubljani. Specialistka za korporativno komuniciranje nam je pojasnila, da je prišlo do tipkarske napake, in da bi moralo v dokumentu namesto steklenih oralnih suspenzij pisati steklenic oralnih suspenzij. Še vedno pa to ni popolnoma pravilen zapis tega, kar Lek proizvaja; pri vprašanju, ali ni namesto oralnih suspenzij pravilen izraz peroralnih suspenzij, je sogovornica pristala v zadregi.

Ker pod oralno zdravilo slovenska farmacevtska terminologija opredeljuje zdravilo za zdravljenje bolezni v ustih oziroma zdravilo, ki se daje v usta in se tam zadrži, peroralno zdravilo pa se daje skozi usta in se pogoltne, bi bil za Lekov proizvod slednji izraz bolj pravilen. Napaka ali zmeda večkrat nastane pri prevodu iz angleščine, kjer je kot »oral suspension« mišljena suspenzija, ki jo pojemo skozi usta.

Kaj se zgodi, če se v uradnem dokumentu, ki ga je izdal ARSO, pojavi napaka?

O vsebinskih napakah v uradnih dokumentih, kot je omenjeni sklep širitve Lekove proizvodnje, smo povprašali na Ministrstvo za okolje in prostor RS. Tiskovni predstavnik ARSO Andrej Vuga odgovarja, da se ob vsebinskih napakah, »na primer zaradi nepravilne uporabe materialnega prava, lahko takšna napaka v upravnem aktu popravi oziroma odpravi samo na podlagi pravnih sredstev, ki jih določa ZUP«. Takšno pravno sredstvo bi bila denimo pritožba.

Ker pa je nesmisel v sklepu bolj podoben tipkarski napaki, pa »v skladu s 1. odstavkom 223. člena ZUP sme organ, ki je izdal odločbo, vsak čas popraviti pomote v imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi. S popravo takšne pomote se ne ustvarja nič novega in se tudi ne dopolnjuje odločba, s popravo se doseže samo to, da odločba izraža stanje, kot je bilo dejansko ugotovljeno v postopku pred njeno izdajo, in da odločba izraža pravni učinek, ki ustreza temu stanju. S popravo pomote zato ni mogoče popravljati zmot v izjavi volje, do katerih je prišlo pri izdaji odločbe zaradi zmotno ugotovljenega dejanskega stanja ali zmotne uporabe materialnega predpisa na ugotovljeno dejansko stanje,« odgovarja Andrej Vuga.

ARSO lahko omenjeni sklep torej popravi iz danes na jutri in neumnost bo pozabljena. Se pa ob tem porajajo vprašanja, koliko podobnih napak je v izdanih dokumentih, in kako verodostojni so konec koncev dokumenti najvišje okoljske institucije v državi.

JP