Zvišanje povprečnine v koroških občinah

Foto: Vlada RS

Eden izmed ključnih delov Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 oziroma drugega proti korona zakonskega paketa je dvig višine povprečnine za vse slovenske občine. S sprejetjem zakona se bo povprečnina v letu 2020 dvignila iz 589,11 evrov na 623,96 evrov. Denimo največja koroška občina Slovenj Gradec, ki šteje 16.686 prebivalcev, bo v letošnjem letu prejela 10.441.396,56 evrov, glede na aktualni zakon o izvrševanju proračuna pa jim pripada okoli 600 tisoč evrov manj.

Predsednik vlade Janez Janša je v poudaril, da so občine v času epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo in omogočile, da je življenje potekalo kolikor toliko normalno. Županom in vsem, ki so bili vključeni v aktivnosti v razmerah, s kakršnimi se prej nismo še nikoli soočali, se je iskreno zahvalil. Poudaril je, da so višje povprečnine nujne za normalno delovanje občin, vse stroške, ki so jih občine imele zaradi spopada z epidemijo pa bo vlada, v okviru danih realnih možnosti, naslovila posebej.

Predlog dviga povprečnin pozdravljajo vsa združenja občin, ob tem pa pričakujejo še dodatne ukrepe za boljše delo in poslovanje občin. Združenje občin Slovenije (ZOS) je vladi predlagalo še odpravo nepotrebnih administrativnih ovir, v Skupnosti občin Slovenije (SOS) pa vladi predlagajo vzpostavitev nekakšnega novega sistema, s katerim bi občinam z najvišjim izpadom prihodka in občinam, ki niso dobile dovolj sredstev za izvajanje zakonskih nalog, zagotovijo dodatna finančna sredstva sredstva.

Spodnja tabela prikazuje prejemke občin iz naslova povprečnin glede na novo koalicijsko pogodbo, pri tem pa smo vzeli zadnje število prebivalcev, ki ga vodi Statistični urad Republike Slovenije.

OBČINEŠTEVILO PREBIVALCEVLETO 2020LETO 2021
Črna na Koroškem33242.074.043,042.088.136,80
Dravograd89325.573.210,725.611.082,40
Mežica35732.229.409,082.244.558,60
Mislinja45902.863.976,402.883.438,00
Muta33732.104.617,082.118.918,60
Podvelka23751.481.905,001.491.975,00
Prevalje67814.231.072,764.259.842,20
Radlje ob Dravi62183.879.072,283.906.147,60
Ravne na Koroškem113217.063.851,167.111.852,20
Ribnica na Pohorju1178735.024,88740.019,60
Vuzenica26691.665.349,241.676.655,80
Slovenj Gradec1668610.441.396,5610.482.145,20