Zvišanje povprečnine v koroških občinah

Foto: Vlada RS

Eden izmed ključnih delov Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 oziroma drugega proti korona zakonskega paketa je dvig višine povprečnine za vse slovenske občine. S sprejetjem zakona se bo povprečnina v letu 2020 dvignila iz 589,11 evrov na 623,96 evrov. Denimo največja koroška občina Slovenj Gradec, ki šteje 16.686 prebivalcev, bo v letošnjem letu prejela 10.441.396,56 evrov, glede na aktualni zakon o izvrševanju proračuna pa jim pripada okoli 600 tisoč evrov manj.

Predsednik vlade Janez Janša je v poudaril, da so občine v času epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo in omogočile, da je življenje potekalo kolikor toliko normalno. Županom in vsem, ki so bili vključeni v aktivnosti v razmerah, s kakršnimi se prej nismo še nikoli soočali, se je iskreno zahvalil. Poudaril je, da so višje povprečnine nujne za normalno delovanje občin, vse stroške, ki so jih občine imele zaradi spopada z epidemijo pa bo vlada, v okviru danih realnih možnosti, naslovila posebej.

Predlog dviga povprečnin pozdravljajo vsa združenja občin, ob tem pa pričakujejo še dodatne ukrepe za boljše delo in poslovanje občin. Združenje občin Slovenije (ZOS) je vladi predlagalo še odpravo nepotrebnih administrativnih ovir, v Skupnosti občin Slovenije (SOS) pa vladi predlagajo vzpostavitev nekakšnega novega sistema, s katerim bi občinam z najvišjim izpadom prihodka in občinam, ki niso dobile dovolj sredstev za izvajanje zakonskih nalog, zagotovijo dodatna finančna sredstva sredstva.

Spodnja tabela prikazuje prejemke občin iz naslova povprečnin glede na novo koalicijsko pogodbo, pri tem pa smo vzeli zadnje število prebivalcev, ki ga vodi Statistični urad Republike Slovenije.

OBČINE ŠTEVILO PREBIVALCEV LETO 2020 LETO 2021
Črna na Koroškem 3324 2.074.043,04 2.088.136,80
Dravograd 8932 5.573.210,72 5.611.082,40
Mežica 3573 2.229.409,08 2.244.558,60
Mislinja 4590 2.863.976,40 2.883.438,00
Muta 3373 2.104.617,08 2.118.918,60
Podvelka 2375 1.481.905,00 1.491.975,00
Prevalje 6781 4.231.072,76 4.259.842,20
Radlje ob Dravi 6218 3.879.072,28 3.906.147,60
Ravne na Koroškem 11321 7.063.851,16 7.111.852,20
Ribnica na Pohorju 1178 735.024,88 740.019,60
Vuzenica 2669 1.665.349,24 1.676.655,80
Slovenj Gradec 16686 10.441.396,56 10.482.145,20