Zmagovalka natečaja “Koroška, kdo si?” je Isidora Todorić

Umetniški natečaj »Koroška, kdo si?«, ki ga je organiziral Klub koroških
študentov, v sodelovanju s Koroškim mladinskim kulturnim centrom Kompleks
in Galerijo Ravne (KGLU) je potekal od 1. aprila do 23. maja 2022. Na natečaj
so se lahko letos prvič prijavili umetniki iz vse Slovenije, nanj se je prijavilo
petnajst umetnic in štirje umetniki.

 

Žirija, ki so jo sestavljali Neža Rebernik Jamnik (KKŠ), Jernej Kožar (KGLU,
Galerija Ravne), Daša Vinšek (lanskoletna zmagovalka natečaja) in Božidar
Zrinski (MGLC) je podrobno preučila vse prispele prijave in po tehtnem
premisleku odločila, da prvo nagrado, samostojno razstavo v Galeriji Ravne v
letu 2023 podeli Isidori Todorić.

Isidora Todorić (1995) je leta 2020 diplomirala na ALUO v Ljubljani, na oddelku
za slikarstvo, smer video in novi mediji, kjer tudi nadaljuje študij na
podiplomskem študiju kiparstva in sodobnih umetniških praks. Žirija je v njenih
delih prepoznala izjemno nadarjenost in izhodišča za nadaljnji umetniški
razvoj. V prijavljenih delih je viden subtilen odnos do različnih materialov in
poglobljeno preučevanje različnih kiparskih tehnik. V svojem delu umetnica
nagovarja koncepte, ki zadevajo širša družbena vprašanja, zgodovino,
lingvistiko in botaniko.

Isidora Todorić je med vsemi prijavitelji pokazala najzrelejšo umetniško držo,
ki je prepričala žirijo, da ji podeli prvo nagrado – samostojno razstavo v Galeriji
Ravne v letu 2023.
Za podrobnejše informacije glede same izvedbe in poteka natečaja ter
zasedanja in odločitve žirije se lahko obrnete na:

Jerneja Kožarja (predstavnik KGLU, Galerije Ravne): jernej.kozar@glu-
sg.si.

Nežo Rebernik Jamnik (predstavnica KKŠ): neza.rebernikjamnik@klub-
kks.si.