Življenje v Avstriji bo še kakovostnejše

Avstrijska vlada niža davke najslabše plačanim v državi, rezultat davčnih razbremenitev bodo višje neto plače. Dežela Koroška uvaja višje otroške štipendije, družine bodo z letošnjim letom privarčevale tudi do 1500 evrov mesečno.

Čeprav se radi potolažimo, da se v Avstriji ne cedita med in mleko in da v Sloveniji vendarle ni tako slabo, je življenje naših severnih sosedov znatno bolj kakovostno, na kar kažejo gola dejstva. Po podatkih iz leta 2018 je razvidno, da je bila povprečna bruto plača Avstrijca za dva tisoč evrov višja od povprečne slovenske plače (vir: https://www.reinisfischer.com/average-salary-european-union-2018), napovedane davčne spremembe pa bodo to razliko še povečale.

Avstrijska vlada namerava v prihodnjih treh letih znatno znižati davčne obremenitve. Postopno uvajanje nižjih davčnih stopenj v treh spodnjih dohodninskih razredih bo razbremenilo slabše plačane zaposlene, rezultat razbremenitev bodo višje neto plače.

Do leta 2022 se torej obeta nižja davčna stopnja v treh dohodninskih razredih pod 60 tisoč evrov letnih dohodkov, in sicer s 25 na 20 odstotkov, s 35 na 30 odstotkov in z 42 na 40 odstotkov, prihodki nad 60 tisoč evrov letno pa bodo ostali enako obdavčeni.

Nižje davke bodo občutili mnogi Korošci in drugi Slovenci, ki so zaposlitev našli pri severnih sosedih. Ob tem si za primerjavo poglejmo dohodninske razrede v Sloveniji, ki med članicami OECD kotira v samem vrhu po višini obdavčitve plač. Zaposleni v Avstriji, ki zaslužijo do 11 tisoč evrov letno, ne plačujejo davka državi, medtem ko je v Sloveniji 16-odstotni davek na letne dohodke do 8 tisoč evrov letno. Velika večina delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji zasluži med 8 tisoč in 20 tisoč evrov letno, kar pomeni plačilo davka v višini 27 odstotkov, za plačo enakega ranga pa bodo v Avstriji po novem plačevali samo še 20 odstotkov davka.

V primerjavi s Slovenijo je v Avstriji že danes precej boljše razmerje med bruto in neto plačo, do leta 2022 pa bo avstrijska vlada razmerje še izboljšala. Poleg tega, da so plače zaposlenih višje, so z dajatvami državi manj obremenjeni tudi delodajalci; podjetja lahko ustvarjajo večje dobičke, kar rezultira v večji uspešnosti in konkurenčnosti avstrijskih podjetij. Kot je za časnik Finance pojasnil podjetnik Štefan Pavlinjek, delodajalec v Avstriji zaposlenemu za plačo v višini 1200 evrov neto plača državi kar 300 evrov manj dajatev kot delodajalec v Sloveniji.

Medtem ko vlada niža davke vsem državljanom, pa gre Koroška še korak dlje. Deželna vlada je namreč sporočila, da bodo povišali otroške štipendije, in sicer s 50 odstotkov povprečnega prispevka staršev na 66 odstotkov. Iz Celovca so sporočili, da bodo družine po septembru 2019, ko bo ukrep stopil v veljavo, privarčevale od 308 do 1507 evrov mesečno. Cilj pobude je, da bi Koroška postala otrokom najbolj naklonjena evropska regija, so zapisali na spletni strani avstrijskega ORF.

JP