Zgodba 3. razvojne osi na Koroško

Danes, 21. oktobra, bo ob 19. uri na Ravnah na Koroškem potekala javna tribuna z naslovom Zgodba 3. razvojne osi na Koroško. Hitra cesta na Koroško je vroča tema že desetletja, največji premiki pa so se zgodili ravno v zadnjih desetih letih. O tem bodo v Kulturnem domu Ravne razpravljali Janez Janša, Zvone Černač, Boštjan Paradiž in Matic Tasič.

 

Na današnji javni tribuni, ki jo organizira Koroška regijska koordinacija SDS, bo govora o najbolj vroči koroški temi – tretji razvojni osi. Ideja o hitri cesti na Koroško ni sveža želja Korošcev, pač pa je bila v infrastrukturne zarisana že v 70. letih prejšnjega stoletja. A 3. razvojna os je bila tri desetletja le ideja, prvi pomemben korak k uresničevanju prometne povezanosti Koroške z ostalo Slovenijo se je zgodil februarja 2004. Takrat je Državni zbor RS sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, kjer so kot dodatni prometni program opredelili odsek hitre ceste med Dravogradom in Arjo vasjo. Program je še določal, da mora biti državni prostorski načrt za ta odsek sprejet do leta 2010.

Za severni del tretje razvojne osi sta bila sprejeta dva DPN-ja, in sicer med Velenjem in Slovenj Gradcem leta 2013, leta 2017 pa še med Šentrupertom in Velenjem. Slednji odsek pa je dvignil veliko prahu, nepravilnosti pri sprejemanju je iskalo celo ustavno sodišče. Sprva je bilo namreč predvideno, da je cenejša, hitrejša in prebivalcem bolj prijazna varianta s priključkom v Arji vasi, ki jo je zagovarjal tudi takratni infrastrukturni minister Zvonko Černač. Ob menjavi oblasti in nastopu 11. slovenske vlade pa je bolj zanimiv postal odsek med Šentrupertom in Velenjem, kar je za nekaj let zamaknilo postopke sprejemanja DPN.

Danes je koroška avtocesta od Šentruperta do Slovenj Gradca v celoti umeščena v prostor. A to še ne pomeni, da bo hitra cesta na Koroškem postala realnost. Zadnja ovira naj bi bila načrt financiranja projekta, ki je odvisen od sprejema poroštvenega zakona. Zakon o poroštvu, ki mora sicer še v parlamentarno obravnavo in na glasovanje, predstavlja finančno podlago za začetek gradnje 3. razvojne osi. Za odseka med Slovenj Gradcem in Velenjem ter med Novim mestom in Osredkom je predvideno poroštvo v višini 360 milijonov evrov.

Javna tribuna se bo v mali dvorani Kulturnega centra Ravne pričela ob 19. uri, o koroški hitri cesti pa bodo razpravljali predsednik SDS Janez Janša, član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v DZ RS Zvone Černač, predsednik Upravnega odbora Gospodarske zbornice Koroška Boštjan Paradiž ter predsednik odbora za izgradnjo 3. razvojne osi v Svetu županov Koroške Matic Tasič.