Zdravje je s storitvami e-zdravja lažje dostopno

Zdravja si najbolj želimo takrat, ko ga že izgubimo. Da bi čim dlje ohranili vitalnost in dobro zdravstveno stanje, moramo vanj vlagati vse življenje. Vse več preventivnih in informativnih programov je namenjenih ozaveščanju ljudi o pomenu zdrave prehrane ter zdravega življenjskega sloga za ohranjanje zdravja. Skrb za lastno zdravje pomembno prispeva h krajšanju čakalnih vrst v zdravstvu ter k razbremenitvi zdravstvenih delavcev. K razbremenitvi lahko bistveno prispevajo tudi nove storitve e-zdravja, ki vključujejo sodobne informacijske in telekomunikacijske rešitve. Te storitve dopolnjujejo in nadgrajujejo tradicionalne zdravstvene storitve.

 

e-Storitve povečujejo učinkovitost in kakovost zdravstvenih storitev
Eden ključnih ciljev pri uporabi e-storitve je dvig učinkovitosti zdravstvenih storitev. Z njihovo širšo uporabo bi lahko prihranili na času, denarju in osebju. Nove oblike komunikacij z zdravstvenim osebjem, kot so posvet z zdravnikom ali sestro v referenčni ambulanti, povečujejo dostopnost osebja. S povezovanjem informacijskih sistemov ter z dostopnostjo zdravstvenih podatkov v vseh zdravstvenih ustanovah se izognemo podvojenim preiskavam, s čemer zmanjšujemo stroške ter povečujemo učinkovitost dela. Zaradi enotne e-napotnice lahko opravijo zdravstvene storitve kjerkoli. Primerjava med različnimi ponudniki povečuje konkurenčnost in s tem kakovost storitev. Na spletnih forumih in klepetih se bolniki informiramo ter usmerjamo v ustanove, ki ponujajo najboljše
storitve. Ker se veliko dela opravi prek spleta, se zmanjšujejo čakalne dobe za preiskave, operacije in druge težje ali bolj kompleksne posege.

 

Starejši lahko s storitvami e-oskrbe pridobijo več pomoči pri samostojnem bivanju v domačem okolju
Danes starejši ostajajo vedno dlje aktivni in vse dalj časa živijo samostojno v domačem okolju. Ko se pojavijo težave zaradi starosti, jim lahko pomagamo tudi s storitvami na domu na daljavo. Prek storitev e-zdravja oz. telemedicine jih lahko spremlja in jim svetuje zdravnik, socialno oskrbo pa nudijo socialni delavci in neformalni oskrbovalci, ki lahko nudijo pravočasno, ustrezno in zadostno pomoč. V centrih za pomoči na domu koordinirajo izvajanje storitev, s čimer je življenje starejših doma ohranjeno v največji možni meri v takšni obliki, kot je potekalo prej.

Dejstvo je neizprosno: vse več je upokojenih in vedno manj delovno aktivnih
Demografska slika držav v Evropi je jasna: vse več upokojenih in vse manj tistih, ki z delovno aktivnostjo prispevajo za pokojnine. Starejšim pa smo dolžni omogočiti dostojno starost, kar zajema tako bivanje kot tudi zdravstveno in socialno oskrbo. E-storitve lahko pri tem pomagajo.

Digitalizacija je pot do boljših storitev, a so potrebna vlaganja
Digitalizacija storitev v zdravstvu in socialni oskrbi že poteka. Pilotno že potekajo projekti, s katerimi preskušajo tiste e-storitve, ki bodo v naslednjih nekaj letih postale dostopne vsem nam. Naš cilj je, da ustvarimo takšne pogoje, da bodo dostopne vsem. Nihče ne sme biti pozabljen! Starejše želimo opolnomočiti za uporabo digitalnih storitve in naprav, hkrati pa še naprej nuditi že uveljavljene storitve. Če to želimo, moramo posodobiti informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, ter omogočiti dostop do širokopasovnih internetnih povezav. Tudi osebe, ki bodo v zdravstvu in socialni oskrbi vključene v e-storitve je potrebno izobraziti. Zavedamo se, da so za uresničitev ciljev potrebna finančna vlaganja v tehnične rešitve in ljudi, vendar smo prepričani, da bodo omogočila, da bomo v prihodnje medgeneracijsko bolje povezani in med seboj bolj solidarni.

Mojca Erjavec