Zbranih je milijon podpisov za enakopravnost jezikovnih in narodnih manjšin

Evropska državljanska pobuda Minority SafePack je včeraj dosegla zadani mejnik. Zbranih je milijon podpisov, s čimer je izpolnjen še drugi pogoj, da Evropska komisija upošteva pobude narodnih in jezikovnih manjšin.

Že v minulem tednu je bil dosežen prvi mejnik oziroma pogoj, to je zbrati zadostno število podpisov v vsaj sedmih državah. Vsaka država ima minimalno predpisano število potrebnih podpisov glede na število prebivalcev. Včeraj pa je bil dosežen še drugi in glavni mejnik – zbrati skupno najmanj milijon podpisov. Teh je trenutno 1.046.690, a pobuda še ni povsem zaključena.

Podpisovanje se zaključi v torek, 3. aprila, sledil pa bo postopek preverjanja in štetja podpisov. Pri tako visoki vsoti podpisov lahko pri preverjanju pride do večjih odstopanj, kar lahko privede do tega, da bo neveljavnih toliko podpisov, da bo skupno število padlo pod milijon. Pobudniki pozivajo, da se za dosego zadostnega števila veljavnih podpisov le-ti zbirajo še naprej, vse do zadnje ure.

Tudi v Sloveniji je mejnik dosežen

Deset držav je doseglo predpisano minimalno mejo podpisov, med njimi je tudi Slovenija, kjer je bilo treba zbrati 6000 podpisov. Trenutno jih je okoli 6200, število pa še raste. Med njimi je tudi veliko takšnih, ki živijo in delajo v Avstriji, predvsem na avstrijskem Koroškem, a imajo slovensko državljanstvo.

Namen pobude je zaščita avtohtonih narodnih manjšin v Evropi, kamor so vključene tudi slovenske manjšine v tujini ter italijanska in madžarska manjšina v Sloveniji. Poglavitni cilj pobude je sprejem niza pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo avtohtonim narodnim in jezikovnim manjšinam v EU. Ti bi namreč morali vključevati politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin. Evropska komisija bo na podlagi zbranih podpisov zavezana k upoštevanju želja in pobud jezikovnih in narodnih manjšin po vsej Evropi. S tem se bo izboljšal in okrepil status ter enakopravnost vseh državljanov Evrope, ki so svojo službo ali dom našli v drugi evropski državi.