Zbir pomembnih informacij štaba Civilne zaščite Ravne na Koroškem

Posledice obsežnega obdobja slabega vremena šele kažejo svoje razsežnosti. Še vedno so prekinjeni vodi oskrbe in prometne povezave. Od četrtka 4. 8. 2023 je aktiviran štab Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem, interventne ekipe so na terenu in delajo po svojih najboljših močeh. Okoliščine so nevarne, zato VSE OBČANKE IN OBČANE POZIVAMO K ODGOVORNEM IN SAMOZAŠČITNEM RAVNANJU! Gibanje na prizadetih omočjih in razmočenem terenu je NEVARNO, upoštevajte označbe pristojnih na terenu. Če ni nujno, se ne odpravljajte od doma! V primeru življenjske ogroženosti pokličite na številko 112.
Štab CZ Občine Ravne na Koroškem je dosegljiv na 02 82 16 029, mail štaba [email protected], kamor občani sporočite potrebe po pomoči in kjer se lahko oglasijo prostovoljci, ki naj bodo primerno obuti in z opremo za čiščenje – potrebe bomo sproti ažurirali.
Spremljajte vsa navodila po televiziji, radiu in družbenih omrežjih. Štab CZ komunicira na www.ravne.si in fb strani Občina Ravne. Poskrbimo za ranljive skupine – otroke, invalide, starostnike, ljudi iz težje dostopnih krajev, živali!
OSKRBA
Vse občanke in občani so na varnem in imajo vodo, brez električne energije je še vedno 382 ljudi na Ravnah.
Voda je v večini delov občine zagotovljena, zaradi velike porabe sistem niha.
Evakuirane so trenutno še 4 osebe, nastanjeni so v MH Punkl, 3 osebe pa v hiši v Kotljah. Večnamenska dvorana Kotlje je pripravljena za morebitne potrebe namestitev. Vsi občani so oskrbljeni in na varnem.
NOVO: CENTER ZA SOCIALNO DELO Koroška sporoča, da so na voljo za vse informacije o možnih oblikah pomoči, zaradi morebitnih osebnih stisk in nastale škode ob naravni nesreči. Med drugim lahko materialno ogroženi posamezniki in družine, ki ne razpolagajo z lastnimi sredstvi za kritje stroškov, nastalih zaradi naravne nesreče ali višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer. Vse informacije lahko pridobite na enotah centra v Dravogradu, Radljah ob Dravi, na Ravnah na Koroškem in v Slovenj Gradcu, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.00 do 15.00 ure, ob sredah od 7.00 do 17.00 ure in ob petkih od 7.00 do 13.00 ure.
Prosimo za ločevanje odpadkov pri čiščenju prostorov.
💧VODA
Velja ukrep prekuhavanja in odgovorne ter IZJEMNO varčne rabe pitne vode.
VODA je PITNA in USTREZNA za vsakdanjo uporabo, zaradi nedavnih izrednih dogodkov priporočamo PREVENTIVNO PREKUHAVANJE! (Po priporočilu NIJZ naj v čisti posodi voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto, vretje na višji nadmorski višini podaljšujemo na okoli 3 minute, najbolje je vodo hraniti v posodi, v kateri smo jo prekuhali.)
Na območjih, kjer prihaja do motenj z oskrbo (in kjer vode še ni – Hof, delno Javornik, Šance), PITNO VODO ZAGOTAVLJAMO S CISTERNAMI. Poskrbite za ČISTE posode, primerne kapacitete za varčno rabo gospodinjstva.
PITNO VODO lahko prevzamete:
👉od 9. do 14. ure ter popoldne od 15.30 do 18. ure, na lokacijah:
⚠️JAVORNIK PRI OŠ
⚠️MERKATOR CENTER DOBJA VAS
⚠️ČEČOVJE PRI TRGOVINI TUŠ.
Prosimo za pomoč pri oskrbi z vodo občanov, ki potrebujejo pomoč (ostarelim in bolnim) in ki trenutno dobave vode nimajo.
⚠️V STROJNSKI REKI VODA NI PITNA, NITI NI PRIMERNA za prekuhavanje. Pitno vodo so ponudili: kmetija KNEPS (Tolsti Vrh 54), kmetija PETRI (Zelen Breg 10), levi breg struge pred gostilno Brigita (Stražišče 15b) pri Tonetu in pri Zadnjem dinarju – Strojna (Strojnska Reka).
💧HRANA IN PIJAČA – Živilske trgovine na Ravnah
Delujejo po ustaljenem urniku.
⚕️NUJNA MEDICINSKA POMOČ
ZD Ravne in ZRCK izvajata nujno medicinsko pomoč, pokličite 112.
Dežurna ambulanta na Ravnah normalno deluje telefon 02 87 05 278.
💊LEKARNE
Koroška lekarna Ravne, Mežica in Prevalje obratuje po urniku. Na voljo je MOBILNA ŠTEVILKA 041 495 380, kamor lahko javite potrebe Poskrbeli smo za dostavo zdravil v Mežico.
Lekarna Dren deluje po ustaljenem urniku.
‼️PREVOZNOST CEST🚧‼️
✅Regionalna cesta Ravne–Slovenj Gradec je prevozna
⛔️Regionalna cesta Ravne–Dravograd je ZAPRTA pri Dobrijah
✅Regionalna cesta Ravne–Prevalje je prevozna do bencinske črpalke Petrol/ali do Gasilskega doma
✅⛔️prevozna je cesta na Podpečnika, ni pa možen izvoz na regionalno cesto pri Spodnjem Dulerju
✅Ivarčko–Rimski vrelec je cesta (za povezavo Pavšar) PREVOZNA
✅Cesta do Ivarčkega jezera–odcep Pavšar–krožišče Ivarčko jezero JE PREVOZNO
✅Pavšar–Smuč koča je prevozna
✅❗️Smuč koča–Ošven–Naravske ledine DO SEDLA ZA JAVORJE- je prevozna
✅Pavšar–Šrotnek je prevozna
⛔️Šrotnek–Čečovje cesta NI PREVOZNA
✅❗️Dostop do Podkraja je možen preko Šrotneka AMPAK PAZLJIVO IZPODJEDA CESTO
✅❗️Trg je prevozen, previdno zaradi naplavin in čiščenja
✅Mesto Ravne je prevozno do Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge
✅❗️Gledališka ulica je prevozna, potrebna je previdnost zaradi naplavin pri Glasbenem domu
✅❗️Ravne–Zadnji dinar – delno prevozno, cesta spodjedena na več delih
✅❗️❗️🚧Zadnji dinar–Strojna JE PREVOZNO PRI NOVAKU BIL MANJSI ZDRS ZEMLJE
✅Cesta Kneps–Lipovnik je prevozna
✅❗️Cesta Zelenbreg–Tolsti vrh je prevozna, previdno zaradi več zdrsov
⛔️Na cesti Lipovnik–kmetija Tresk POPOLNA ZAPORA
✅Cesta Brdinje–Slatin je prevozna
✅Cesta do Prunerjeve lipe je prevozna
✅Cesta Duler–Cofl je prevozna
✅Cesta Janeče–Hof je prevozna
❗️⛔️Malgajev spomenik–Koroški Selovec – ceste ni
⛔️ Sveta Neža–Dobrije – NI PREVOZNA