Zbir pomembnih informacij štaba Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem

Zaradi posledic neurja na Ravnah na Koroškem ni prevoznih 6 odsekov cest, nekaj jih je pogojno prevoznih, na vseh priporočamo dodatno previdnost. Evidentiranih je 30 plazov. Še vedno je ogroženih več cest različnih kategorij, 12 stanovanjskih objektov, samoevakuiranih s Tolstega vrha je 17 ljudi, evakuirani so 4 ljudje, nameščeni v MH Punkl, ena 3-članska družina je nameščena v Kotljah. Večnamenska dvorana Kotlje je pripravljena za morebitne namestitve.
Zaradi razmočenega terena in delovanja terena ter sprotnega spreminjanja situacije so razmere nevarne. OBČANKE IN OBČANE POZIVAJO K ODGOVORNEM IN SAMOZAŠČITNEM RAVNANJU!
Gibanje na prizadetih omočjih in razmočenem terenu je NEVARNO, upoštevajte označbe pristojnih na terenu. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na številko 112. Štab CZ Občine Ravne na Koroškem je dosegljiv na 02 82 16 029, mail štaba [email protected], kamor se lahko oglasijo prostovoljci, naj bodo primerno obuti in z opremo za čiščenje.
Trenutno na območju celotne občine Ravne na Koroškem še vedno potekajo akcije reševanja premoženja ter zagotavljanja dostopnosti. Celotnih razsežnosti naravne nesreče še ne poznajo, tako da tudi ne vedo, kdaj in kako bodo lahko pristopili k sanaciji vseh v neurju poškodovanih lokacij.
Ker so Ravne na Koroškem vstopna točka v Mežiško dolino, se trudijo pomagati štabom sosednjih občin, kolikor lahko – v materialni in fizični pomoči – z dostavo zdravil za lekarno Mežica, pri logistiki izmenjave zdravstvenih ekip, odstopili so veze protipoplavnih vreč, potopne črpalke, prostovoljce, ponujene donacije, … Skupaj rešujejo Korošice in Korošce.
Bodimo strpni. Poskrbimo za ranljive skupine – otroke, invalide, starostnike, ljudi iz težje dostopnih krajev, ne pozabimo na živali!
🛍️OSKRBA
Vse občanke in občani so na varnem in imajo vodo, brez električne energije je še vedno 161 ljudi na Ravnah. Voda je v večini delov občine zagotovljena, zaradi velike porabe sistem niha.
🆘CSD Koroška sporoča, da so na voljo za vse informacije o možnih oblikah pomoči. Materialno ogroženi posamezniki in družine lahko za kritje stroškov, nastalih zaradi naravne nesreče ali višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer. Vse info v enotah centra (Dravograd, Radlje, Ravne in SG), ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15., ob sredah od 7. do 17. in ob petkih, od 7.00 do 13.00 ure.
Pri čiščenju in sanaciji prosijo za čim bolj striktno ločevanje odpadkov!
💰PROTIPOPLAVNE VREČE zaenkrat shranite v ustrezen prostor! Za objekte, ki so v poplavnih območjih je priporočljivo, da si lastniki in uporabniki pripravijo ustrezno zalogo polih vreč in jih skladiščijo ob svojem objektu.
💧VODA
Velja ukrep prekuhavanja in odgovorne ter varčne rabe pitne vode! (Ne obremenjujte sistema z uporabo tlačnih čistilcev, s pranjem vozil, zalivanjem … ).
VODA je ustrezna za vsakdanjo uporabo, zaradi nedavnih izrednih dogodkov priporočamo PREVENTIVNO PREKUHAVANJE! (Po priporočilu NIJZ naj v čisti posodi voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto, vretje na višji nadmorski višini podaljšujemo na okoli 3 minute, najbolje je vodo hraniti v posodi, v kateri smo jo prekuhali.)
Na območjih, kjer prihaja do motenj z oskrbo (in kjer vode ni – Hof, delno Javornik, Šance, Brdinje), PITNO VODO ZAGOTAVLJAJO S CISTERNAMI. Poskrbite za ČISTE posode, primerne kapacitete za varčno rabo gospodinjstva.
PITNO VODO lahko prevzamete:
od 9. do 14. ure ter popoldne od 15.30 do 18. ure, na lokacijah:
⚠️JAVORNIK PRI OŠ
⚠️MERKATOR CENTER DOBJA VAS
⚠️ČEČOVJE PRI TRGOVINI TUŠ.
Prosijo za pomoč pri oskrbi z vodo občanov, ki potrebujejo pomoč (ostarelim in bolnim) in ki trenutno dobave vode nimajo.
V Strojnski Reki VODA NI PITNA, niti NI PRIMERNA za prekuhavanje. Pitno vodo so ponudili: kmetija KNEPS (Tolsti Vrh 54), kmetija PETRI (Zelen Breg 10), pri Tonetu levi breg struge pred gostilno Brigita (Stražišče 15b) in pri Zadnjem dinarju – Strojna (Strojnska Reka).
🥖HRANA IN PIJAČA
Živilske trgovine na Ravnah
Delujejo po ustaljenem urniku.
⚕️⛑️NUJNA MEDICINSKA POMOČ
ZD Ravne in ZRCK izvajata nujno medicinsko pomoč, pokličite 112.
Dežurna ambulanta na Ravnah normalno deluje telefon 02 87 05 278.
💊LEKARNE
Koroška lekarna Ravne, Mežica in Prevalje obratuje po urniku. Na voljo je MOBILNA ŠTEVILKA 041 495 380, kamor lahko javite potrebe. Tudi danes so poskrbeli za dostavo naročenih zdravil v Mežico iz Lekarne Ravne.
Lekarna Dren deluje po ustaljenem urniku.
GORIVO
Gorivo je na voljo na bencinskem servisu MOL v Dobji vasi.
✅⛔️🚧PREVOZNOST CEST
– Regionalna cesta Ravne–Slovenj Gradec je prevozna
– Regionalna cesta Ravne–Dravograd je ZAPRTA pri Dobrijah
– Regionalna cesta Ravne–Prevalje je prevozna do bencinske črpalke Petrol/ali do Gasilskega doma
– prevozna je cesta na Podpečnika, ni pa možen izvoz na regionalno cesto pri Spodnjem Dulerju
– Ivarčko–Rimski vrelec je cesta (za povezavo Pavšar) PREVOZNA
– Cesta do Ivarčkega jezera–odcep Pavšar–krožišče Ivarčko jezero JE PREVOZNO
– Pavšar–Smuč koča je prevozna
– Smuč koča–Ošven–Naravske ledine DO SEDLA ZA JAVORJE- je prevozna
– Pavšar–Šrotnek je prevozna
– Šrotnek–Čečovje cesta NI PREVOZNA
– Dostop do Podkraja je možen preko Šrotneka AMPAK PAZLJIVO IZPODJEDA CESTO
– Trg je prevozen, previdno zaradi naplavin in čiščenja
– Mesto Ravne je prevozno do Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge
– Gledališka ulica je prevozna, potrebna je previdnost zaradi naplavin pri Glasbenem domu
– Ravne–Zadnji dinar – delno prevozno, cesta spodjedena na več delih
– Zadnji dinar–Strojna JE PREVOZNO PRI NOVAKU BIL MANJSI ZDRS ZEMLJE
– Cesta Kneps–Lipovnik je prevozna
– Cesta Zelenbreg–Tolsti vrh je prevozna, previdno zaradi več zdrsov
– Na cesti Lipovnik–kmetija Tresk POPOLNA ZAPORA
– Cesta Brdinje–Slatin je prevozna
– Cesta do Prunerjeve lipe je prevozna
– Cesta Duler–Cofl je prevozna
– Cesta Janeče–Hof je prevozna
– Malgajev spomenik–Koroški Selovec – ceste ni
– Sveta Neža–Dobrije – NI PREVOZNA
VRTEC RAVNE od 8. 8. 2023
Vrtec Ravne na Koroškem je odprt, deluje enota Solzice po ustaljenem času (od 5.30 do 16. ure). Za vse informacije je na voljo telefonska številka 031 266 423.
OSKRBA S PLINOM
Upravljavec plinovodnega sistema Petrol d. d. je zaplinil plinovodno omrežje -od naselja Kotlje do Dobje vasi, naselje Trg Ravne in Strojansko Reko. Trenutno je brez oskrbe z zemeljskim plinom le še Industrijska cona Dobja vas.
🗑️ODVOZ VEČJIH KOSOVNIH ODPADKOV
Prosijo, če lahko večje kosovne odpadke odpeljete v Zbirni center Kocerod Dobja vas; (odpiralni čas: ponedeljek, četrtek od 12. do 19., torek, sreda od 8. do 15. ure, petek od 8. do 13., sobota od 8. do 12. (vsaka 2. in 4. v mesecu)). S seboj imejte potrdilo o plačilu zadnje položnice.
PROSIJO, DA SPREMLJATE OBVESTILA ŠTABA IN OBVESTILA NA TERENU, KJER POTEKA SANACIJA ALI ČIŠČENJE IN ČIMPREJ UKREPAJTE, KOT VAS POZIVAJO (npr. umik vozil s parkirišča)
POŠKODOVANI OBJEKTI KULTURNE DEDIŠČINE
poškodbe betonskih objektov – porušeni, spodjedeni, poškodba mostu Malgajev spomenik – Koroški Selovec, zabiti propusti, ogroženi daljnovodi, električni drogi, nanos materiala, naplavin,… Poškodovani so objekti Muzej Ravne, Malgajev spomenik Dobrije, Glasbeni dom Ravne, Kulturni center Ravne, stavba bivšega SDK…
OBVESTILO GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE O POVEČANI VERJETNOSTI POJAVLJANJA ZEMELJSKIH PLAZOV
GeoZS prebivalce obvešča, da naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. Podrobnejša priporočila, kako ravnati v takšni situaciji so dostopna na povezavi Geološki zavod Slovenije (geo-zs.si) V primeru opaženih sprememb najprej obvestite pristojne občinske službe oziroma Civilno zaščito 02 82 16 029. V primeru pojava dodatnih sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pa nemudoma pokličite na številko 112.
ZAHVALA DONATORJEM in prisrčna zahvala 90 prostovoljcem!
JYSK Prevalje, bencinski servis MOL, Hermine Wech, Smuč koča, Matej Jakob, Taborniki Rod koroških jeklarjev, skavti, društva, Spar Javornik, Mladen Haramija, posamezniki IN DRUGI.
Upajo, da v tem turbolentnem dogajanju niso koga nehote izpustili. Vsem se iz srca zahvaljujejo.
——
Aktiviran je načrt Zaščite in reševanja ob poplavah, za vas se trudijo civilna zaščita, gasilci – Koroški gasilski zavod, PGD Ravne, PGD Kotlje, JKP Ravne in župan z ekipo na terenu. Na pomoč (pri zagotavljanju vode) je priskočil konvoj PGZ MS in moštva iz okolice SG.
Vir: Občina Ravne na Koroškem