Zbir pomembnih informacij štaba Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem

Na Ravnah na Koroškem  še vedno odkrivajo razsežnosti neurja. Še vedno vse ceste niso preverjene, nekaj odsekov cest je še vedno neprevoznih, nekaj jih je pogojno prevoznih, na vseh priporočajo dodatno previdnost. Do danes je zabeleženih 37 plazov, od tega 8 kritičnih. Nekaj cest različnih kategorij je še vedno ogroženih, v nevarnosti je več kot 12 stanovanjskih objektov, samoevakuiranih s Tolstega vrha in področja Ob Suhi je 21 ljudi, evakuirani so 4 ljudje, nameščeni v MH Punkl, ekipa nogometašev in 4-članska družina, ki je nameščena v Kotljah. Večnamenska dvorana Kotlje je pripravljena za morebitne namestitve.

Zaradi razmočenega terena in delovanja terena ter sprotnega spreminjanja situacije so razmere nevarne. OBČANKE IN OBČANE POZIVAJO K ODGOVORNEM IN SAMOZAŠČITNEM RAVNANJU!

Gibanje na prizadetih omočjih in razmočenem terenu je NEVARNO, upoštevajte označbe pristojnih na terenu. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na številko 112. Štab CZ Občine Ravne na Koroškem je dosegljiv na 02 82 16 029, mail štaba [email protected], kamor se lahko oglasijo prostovoljci, ki naj bodo primerno obuti in opremljeni z opremo za čiščenje.

Trenutno na območju celotne občine Ravne na Koroškem še vedno potekajo akcije reševanja premoženja ter zagotavljanja dostopnosti, žal pa celotnih razsežnosti naravne nesreče še ne poznamo, prav tako da tudi ne vedo, kdaj in kako bomo lahko pristopili k celostni sanaciji vseh v neurju poškodovanih in niti ne moremo oceniti škode, ki bo ogromna. Spremljajte sporočila štaba na www.ravne.si in fb strani Občina Ravne.

Ravne na Koroškem so tudi vstopna točka v Mežiško dolino, zato se trudijo pomagati štabom sosednjih občin, kolikor lahko – z dostavo zdravil zalagamo lekarno Mežica, pri logistiki izmenjave zdravstvenih ekip, odstopili so veze protipoplavnih vreč, potopne črpalke, prostovoljce, ponujene donacije materiala, razkužilo, dobrine … Skupaj rešujejo Korošice in Korošce.

Bodimo strpni. Poskrbimo za ranljive skupine – otroke, invalide, starostnike, ljudi iz težje dostopnih krajev, ne pozabimo na živali!

 

OSKRBA

Vse občanke in občani so na varnem in imajo vodo, brez električne energije je še 63 odjemnih mest na Ravnah. Voda je v večini delov občine zagotovljena, zaradi velike porabe sistem niha.

 

POMOČ CSD KOROŠKA

CSD Koroška sporoča, da so na voljo za vse informacije o možnih oblikah pomoči. Materialno ogroženi posamezniki in družine lahko za kritje stroškov, nastalih zaradi naravne nesreče ali višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer. Vse info v enotah centra (Dravograd, Radlje, Ravne in SG), ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15., ob sredah od 7. do 17. in ob petkih, od 7.00 do 13.00 ure.

ČIŠČENJE

Pri čiščenju prosijo za čim bolj striktno ločevanje odpadkov!

 

PROTIPOPLAVNE VREČE zaenkrat shranite v ustrezen prostor! Za objekte, ki so v poplavnih območjih je priporočljivo, da si lastniki in uporabniki pripravijo ustrezno zalogo polih vreč in jih skladiščijo ob svojem objektu.

 

VODA

Velja ukrep prekuhavanja in odgovorne ter varčne rabe pitne vode! (Ne obremenjujte sistema z uporabo tlačnih čistilcev, s pranjem vozil, zalivanjem … ). VODA je ustrezna za vsakdanjo uporabo, zaradi nedavnih izrednih dogodkov priporočajo PREVENTIVNO PREKUHAVANJE! (Po priporočilu NIJZ naj v čisti posodi voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto, vretje na višji nadmorski višini podaljšujemo na okoli 3 minute, najbolje je vodo hraniti v posodi, v kateri smo jo prekuhali.)

Na območjih, kjer prihaja do motenj z oskrbo (in kjer vode ni – Hof, delno Javornik, Šance, Brdinje), PITNO VODO ZAGOTAVLJAMO S CISTERNAMI. Poskrbite za ČISTE posode, primerne kapacitete za varčno rabo gospodinjstva.

PITNO VODO lahko prevzamete iz zalogovnika na 6 lokacijah:

– JAVORNIK PRI OŠ

– MERKATOR CENTER DOBJA VAS

– ČEČOVJE PRI TRGOVINI TUŠ

– BRDINJE (križišče Hartman-Smonkar)

– DOBJA VAS – HOF pri igrišču

– parkirišče pred stanovanjskim blokom PARTIZANSKA 4.

Prosijo za pomoč pri oskrbi z vodo občanov, ki potrebujejo pomoč (ostarelim in bolnim), tistim, ki trenutno dobave vode nimajo.

V Strojnski Reki VODA NI PITNA, niti NI PRIMERNA za prekuhavanje. Pitno vodo so ponudili: kmetija KNEPS (Tolsti Vrh 54), kmetija PETRI (Zelen Breg 10), pri Tonetu levi breg struge pred gostilno Brigita (Stražišče 15b) in pri Zadnjem dinarju – Strojna (Strojnska Reka).

 

HRANA IN PIJAČA

Živilske trgovine na Ravnah

Delujejo po ustaljenem urniku.

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ 

ZD Ravne in ZRCK izvajata nujno medicinsko pomoč, pokličite 112. 

Dežurna ambulanta na Ravnah normalno deluje telefon 02 87 05 278.

 

LEKARNE

Koroška lekarna na Ravnah, Prevaljah in v Mežici obratuje po urniku. Na voljo je telefonska številka 041 495 380, kamor lahko javite potrebe. Tudi danes so poskrbeli za dostavo naročenih zdravil v Mežico iz Lekarne Ravne.

Lekarna Dren deluje po ustaljenem urniku.

 

GORIVO 

Gorivo je na voljo na bencinskem servisu MOL v Dobji vasi. 

PETROL RAVNE NA KOROŠKEM je sporočil, da so odpravili napako o dostopnosti z gorivom; točenje goriva za občane je možno po ustaljenem delovnem času Petrola Ravne.

 

PREVOZNOST CEST – prosijo prilagodite vožnjo razmeramna cesti

 – Regionalna cesta Ravne–Slovenj Gradec je prevozna

– Regionalna cesta Ravne–Dravograd je ZAPRTA (pri Dobrijah), sproščen je promet skozi novo industrijsko cono Monter/Korošica za osebna vozila in dostavo do 7,5 t, kar pomeni, da je Dravograd ponovno povezan s Slovenj Gradcem in Ravnami.

– Regionalna cesta Ravne–Prevalje–Poljana–Holmec je odprta za vsa vozila, pri bencinski črpalki Petrol promet poteka izmenično enosmerno;

– prevozna je cesta na Podpečnika, izvoz na regionalno cesto pri Spodnjem Dulerju je možen

– Ivarčko–Rimski vrelec je cesta za povezavo Pavšar PREVOZNA, vendar je na cesti veliko poškodb (kamenje, udarne jame)

– Cesta do Ivarčkega jezera–(Pavšar)–krožišče Ivarčko jezero je prevozna

– Pavšar–Smuč koča je prevozna

– Smuč koča–Ošven–Naravske ledine do sedla za Javorje- je prevozna

–  Pavšar–Šrotnek je prevozna

– Šrotnek–Čečovje je prevozna

– Dostop do Podkraja je možen preko Šrotneka, previdno ker izpodjeda ceste

– Trg je prevozen, previdno zaradi čiščenja

– Mesto Ravne je prevozno do Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge

– Gledališka ulica je prevozna, previdno zaradi čiščenja pri Glasbenem in Kulturnem domu

– Ravne–Zadnji dinar – delno prevozno, cesta spodjedena na več delih

– Zadnji dinar–Strojna je prevozno, previdno v bližini Novaka, kjer je bil saniran zdrs zemlje

– Cesta Kneps–Lipovnik je prevozna

– Cesta Zelenbreg–Tolsti vrh je prevozna, previdno zaradi več zdrsov

– Na cesti Lipovnik–kmetija Tresk je POPOLNA ZAPORA zaradi plazu pri Korenu (samo za interventna vozila)

– Cesta Brdinje–Slatin je prevozna

– Cesta do Prunerjeve lipe je prevozna

– Cesta Duler–Cofl je prevozna

– Cesta Janeče–Hof je prevozna

– Malgajev spomenik–Koroški Selovec – ceste ni

– Sveta Neža–Dobrije – NI PREVOZNA

 

VRTEC RAVNE

Vrtec Ravne na Koroškem je odprt, deluje enota Solzice po ustaljenem času (od 5.30 do 16. ure). Za vse informacije je na voljo telefonska številka 031 266 423.

 

OSKRBA S PLINOM

Upravljavec plinovodnega sistema Petrol d. d. je zaplinil plinovodno omrežje (od naselja Kotlje do Dobje vasi, naselje Trg Ravne in Strojansko Reko). Trenutno je brez oskrbe z zemeljskim plinom Industrijska cona Dobja vas.

 

ODVOZ VEČJIH KOSOVNIH ODPADKOV

Prosijo, če lahko večje kosovne odpadke odpeljete v Zbirni center Kocerod Dobja vas; (odpiralni čas: ponedeljek, četrtek od 12. do 19., torek, sreda od 8. do 15. ure, petek od 8. do 13., sobota od 8. do 12. (vsaka 2. in 4. v mesecu)). S seboj imejte potrdilo o plačilu zadnje položnice.

PROSIJO, DA SPREMLJATE OBVESTILA ŠTABA IN OBVESTILA NA TERENU, KJER POTEKA SANACIJA ALI ČIŠČENJE IN ČIMPREJ UKREPAJTE, KOT VAS POZIVAMO (npr. umik vozil s parkirišča).

 

POŠKODOVANI OBJEKTI 

Zaznane so poškodbe betonskih objektov, ki so porušeni, spodjedeni, poškovan je most pri Malgajevem spomeniku (proti Koroškem Selovcu), zabiti so propusti, ogroženi daljnovodi, električni drogi, nanošen material, naplavine,… Poškodovani so objekti Muzej Ravne, Malgajev spomenik Dobrije, Glasbeni dom Ravne, Kulturni center Ravne, stavba bivšega SDK.

 

OBVESTILO GEOLOŠKEGA ZAVODA O POVEČANI VERJETNOSTI POJAVLJANJA ZEMELJSKIH PLAZOV

GeoZS prebivalce obvešča, da naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Pozorni bodite na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. Priporočila kako ravnati so dostopna na povezavi Geološki zavod Slovenije (geo-zs.si)V primeru opaženih sprememb najprej obvestite pristojne občinske službe oz. Civilno zaščito 02 82 16 029. V primeru dodatnih sprememb na tleh ali objektih pa nemudoma pokličite na številko 112.

 

ZAHVALA DONATORJEM: JYSK Prevalje, bencinski servis MOL, Hermine Wech – Igor Oder, Smuč koča, Matej Jakob, Taborniki Rod koroških jeklarjev, skavti, Spar Javornik, Mladen Haramija, PODJETJE Wuerth, trgovina Tanči (Marko Kobolt s. p.), in mnogi drugi posamezniki.

Upajo, da v tem turbolentnem dogajanju nismo koga nehote izpustili. Vsem iz srca – HVALA! in prisrčna zahvala 125 prostovoljcem in vsem, ki ste jih pripeljali s sabo!

Zahvaljujejo se vsem, ki ste ravnali samozaščitno in preventivno ter rešili najhujše in pomagali ostalim.

 

——

Aktiviran je načrt Zaščite in reševanja ob poplavah, za vas se trudijo civilna zaščita, gasilci – Koroški gasilski zavod, PGD Ravne, PGD Kotlje, JKP Ravne in župan z ekipo na terenu. Na pomoč (pri zagotavljanju vode) nam je priskočil konvoj PGZ MS in moštva iz okolice SG, GZ Ruše, GZ Kobarid, GZ Bela krajina.

 

 

——————

DONACIJE OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM

 

Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na:

 

TRR: SI56 0130 3010 0009 987 (Odprt pri Banki Slovenije)

SKLIC: 00 2023-08

NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023

BIC BANKE: BSLJSI2X

KODA NAMENA: CHAR

—————–

TELEKOM SLOVENIJE OMOGOČA NEOMEJEN MOBILNI INTERNET ZA LAŽJO KOMUNIKACIJO MED SANACIJO

Telekom Slovenije mobilno omrežje nemoteno deluje, v Črni so zagotovili optične povezave do svoje funkcijske lokacije.

Na območju Koroške Telekom Slovenije od včeraj mobilni signal ter možnost klicev in pošiljanja SMS-sporočil omogoča tudi uporabnikom operaterja A1. Uporabnik v nastavitvah svojega mobitela ročno izbere operaterja Telekom Slovenije (ime omrežja: Mobitel).

Za lažjo komunikacijo so v Telekomu Slovenije vsem svojim mobilnim naročnikom na prizadetih območjih in tistim, ki pomagajo na terenu, omogočili 30-dnevni neomejen mobilni prenos podatkov, ki ga lahko vklopijo do 15. avgusta, s poslanim SMS-om, s ključno besedo POVEZANI na številko 1918. Brezplačen prenos podatkov je na voljo 30 dni od datuma vklopa.

—————

 

NIJZ TOČKA ZA ANALIZE VODE NA RAVNAH NA KOROŠKEM

V času izrednih razmer in vprašanj v zvezi s pitno vodo so na lokaciji NIJZ Ravne na Koroškem z današnjim dnem vzpostavili točko Nacionalnega laboratorija za vodo hrano in okolje (NLZOH), kjer bo omogočeno naročanje analiz vode, pridobivanje informacij v zvezi z dezinfekcijo vode in drugimi ukrepi, ki jih NLZOH tudi sicer izvaja.

Točka bo vzpostavljena od 8.-14. ure, na telefonski številki 051 358 873.

Vir: Občina Ravne na Koroškem