Zbir pomembnih informacij Občine Mežica

Na dan solidarnosti (14. 8. 2023) je bil v Mežici otvorjen most do Cablex-a, ki je povezal oba bregova Meže.

PROSTOVOLJCI / PREPUSTNICE

Iz vseh koncev države se v Mežico stekajo prostovoljci, za kar so izjemno hvaležni. Kljub novemu režimu sprejema prostovoljcev, ki se morate, zaradi lažje organizacije dela, PRED PRIHODOM najaviti na telefonsko številko 070 199 806 in prejeti prepustnico, vas obveščajo, da vsake pridne roke pridejo prav in je pomoč še vedno potrebna, zanjo so iskreno hvaležni.

Akcija reševanja imetja namreč še vedno poteka. Dobrodošli zato primerno obuti in oblečeni prostovoljci.

Prepustnico po predhodni najavi dobite na kontrolni točki na relaciji mejni prehod Reht-Mežica.

Vsem, ki v občino prihajate na delo, bodo potrdila o zaposlitvi izdali delodajalci. Na podlagi teh boste lahko normalno prehajali.

Občani, ki potrebujete pomoč prostovoljcev pri čiščenju pokličite na tel. 070 199 806.

NUJNE KONTAKTNE ŠTEVILKE

Štab CZ je dosegljiv na telefonski številki 070 199 806.

Za nujne primere kontaktirajte 112.

Nujna medicinska pomoč v popoldanskem času je na številki 02 87 05 278.

STANJE NA TERENU

Na področjih označenih s trakovi je prehod strogo prepovedan!

Trenutno poteka na celotnem območju občine še vedno pregled infrastrukture. Na delu so geomehaniki, ki ocenjujejo stanje na terenu, zaradi tega se aktualni podatki ves čas spreminjajo. Še vedno so motene komunikacijske linije, oskrba s plinsko in električno energijo.

VODA

Voda ni pitna, zato jo vsaj 3 minute prekuhavajte.

Pitno vodo toči vojska pri bivšem hotelu. S seboj prinesite plastenke.

RAZKUŽEVANJE PROSTOROV

Pozivajo vas, da upoštevate preventivne ukrepe glede higiene!

Vse informacije so na voljo na https://nijz.si/nijz/poplave-v-sloveniji/

Razkužila lahko prevzamete v gasilskem domu Mežica.

Zaradi preprečevanja širjenja bolezni je v teku razkuževanje poplavljenih objektov. Prosijo vse občane, ki so imeli poplavljene prostore, da to obvezno javite na telefonsko številko 070 199 806.

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE

Medicinska pomoč je zagotovljena v Zdravstvenem domu do 14.00, v dopoldanskem času pokličite na tel. številko 02 870 21 33.

ODPADKI

V poplavah nastali odpad zaenkrat pustite pred stavbami. Pri čiščenju in sanaciji prosijo za čim večje ločevanje odpadkov: les, kovina, plastika, steklo, električne/akumulatorske naprave in ostalo.

Iz podjetja Kocerod so sporočili, da bodo na dostopnih mestih redno odvažali gospodinjske odpadke po ustaljenem urniku. Do tistih gospodinjstev do katerih ne morejo dostopati, pa so na Komunalo Mežica dostavili vrečke za gospodinjske odpadke, ki jih lahko prevzamete za začasno deponiranje.

RAVNANJE Z MULJEM

Z muljem se ravna na pravilen način da ne bi prišlo do onesnaženja in sicer se ga deponira na mesta, kjer se zbirajo odpadki. Za mulj bodo poskrbele pristojne službe. Obvezno je mokrenje površin kjer se praši. Zapirajte okna na mestih prašenja. Svetovana je uporaba zaščitnih mask, zaščitnih očal, zaščitnih rokavic ter škornjev na območju prašenja. Odsvetuje se uživanje poplavljenih živil (sadje, zelenjava). Še posebej je treba paziti in preprečiti, da bi se z muljem igrali otroci.

CESTE

Zaradi posledic neurja še vedno niso prevozne vse ceste:

Cesti Mežica – Črna in Mežica – Poljana sta neprevozni.

Cesta Mežica – Pliberk je prevozna preko Rehta.

Cesta Lom – Holmec se uporablja samo za nujne prevoze.

Cesta Mežica – Štenge – Pikovo – Mušenik se uporablja na lastno odgovornost. Priporočamo dodatno previdnost. Zaradi razmočenosti terena ne obremenjujte cest po nepotrebnem!

Gibanje na prizadetih področjih je in razmočenem terenu je nevarno in vas lahko življenjsko ogroža, zaradi tega upoštevajte označbe in pristojne na terenu.

OBVESTILO GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE O POVEČANI VERJETNOSTI POJAVLJANJA ZEMELJSKIH PLAZOV

GeoZS prebivalce obvešča, da naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. Podrobnejša priporočila, kako ravnati v takšni situaciji, so dostopna na povezavi Geološki zavod Slovenije (geo-zs.si). V primeru opaženih sprememb najprej obvestite pristojne občinske službe. V primeru pojava dodatnih sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pa nemudoma pokličite na številko 112.

Bodimo strpni. Poskrbimo za ranljive skupine. ŠE POSEBEJ PAZITE NA SVOJE OTROKE, DA NE BODO ZAHAJALI NA NEVARNA PODROČJA! Tudi navidezno cele površine so lahko spodjedene in krhke.

Informacije so dostopne na spletni strani občine www.mezica.si in na facebook strani Občine Mežica.

Vir: Občina Mežica