Zastrupljenost otrok s svincem je zaskrbljujoča

Rezultati prevalenčne študije so daleč od vzpodbudnih. Šest odstotkov vseh preverjanih otrok je zastrupljenih s svincem, med triletniki je delež zastrupljenosti 16-odstoten. NIJZ ugotavlja, da se stanje ne izboljšuje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem je v okviru prevalenčne študije, ki poteka v okviru sanacijskega programa Zgornje Mežiške doline, preveril vsebnosti svinca v krvi koroškim otrokom. Tovrstno študijo NIJZ izvaja vsakih pet let od začetka izvajanja sanacijskega programa, po desetih letih izvajanja programa torej tretjič, poleg vzorcev krvi otrok, starih od ena do šest let in devetletnikov iz Mežice in Črne na Koroškem pa študija zajame tudi triletne otroke Spodnje Mežiške doline.

V okviru študije so kri odvzeli 526 otrokom, rezultati pa so daleč od vzpodbudnih. Vrednosti svinca v krvi se gibajo med 8 in 336 mikrogrami na liter krvi, prekomerne vrednosti (več kot 100 mikrogramov na liter krvi) pa so zabeležili pri 30 otrokih, kar znaša slabih šest odstotkov vseh preverjanih. Med preverjanimi triletniki so prekomerne vrednosti zabeležili pri 16 odstotkih. Povprečne vrednosti svinca v krvi otrok so višje kot v prevalenčni študiji leta 2013.

Alarm zastrupljenosti je zvonil že ob lanskem vsakoletnem preverjanju, ko so ugotovili, da ima vsak peti triletnik Zgornje Mežiške doline povišane vrednosti svinca v krvi. Ravenski NIJZ s prevalenčno študijo ugotavlja, da se zastrupljenost koroških otrok ne zmanjšuje več. Kljub ugotovitvam, da je za učinkovito sanacijo potrebnih več sanacijskih sredstev in bolj dosledno financiranje sanacijskega odloka, pa sta občini Mežica in Črna na Koroškem, ki izvajata sanacijo skupaj z NIJZ, naleteli na gluha ušesa. Študija je poleg objektivnega prikaza deleža zastrupljenosti otrok Mežiške doline pokazala tudi vpliv ignorance državne politike, ki se  več kot očitno kaže na zdravju prebivalcev Zgornje Mežiške doline.

Včeraj je bila potrjena 13. slovenska vlada in s tem novi ministri. Mežiška dolina se lahko veseli vsakega novega okoljskega ministra, saj je bila ministrica Irena Majcen mnenja, da “narava vse sanira sama”. Ta filozofija se je odražala tudi v načinu dela; ko sta občini Mežica in Črna skupaj z NIJZ zaprosili za dodatna sredstva, od vlade Mira Cerarja niso dobili niti odgovora. Majcnova se ni odzvala niti na povabilo na izredno sejo na temo zastrupljenosti s svincem v Črni na Koroškem. Novi okoljski minister Jure Leben je na zaslišanju sicer napovedal sanacijo v Mežiški dolini. Dejal je, da mora stroške sanacije onesnaženega okolja kriti onesnaževalec.

NK