Zaradi prometne nedostopnosti v podrejenem položaju

 Zagovornik načela enakosti ugotavlja, da je Koroška zaradi prometne nedostopnosti in posledično slabše zdravstvene oskrbe v podrejenem položaju napram drugim slovenskim regijam. Koroški župani so ob obisku izpostavili težave, s katerimi se občine v regiji srečujejo.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je včeraj v sklopu terenskih obiskov po Sloveniji z ekipo sodelavcev mudil na celodnevnem obisku na Koroškem. Dopoldne se je v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec srečal z župani in ostalimi predstavniki koroških občin. Zagovornik načela enakosti je predstavil, kako lahko organ pomaga občankam in občanom, ki so ali se počutijo diskriminirani.

Županje in župani so opozorili na neenakost prebivalk in prebivalcev Koroške pri dostopu do zdravstvenih, izobraževalnih in storitvenih dejavnosti, kot je dostop do bančnih storitev, zaradi slabe cestne infrastrukture. »Za Koroško je ključna prometna dostopnost. Preučili bomo, kaj lahko na tem področju naredimo v okviru našega organa. Diskriminacija na podlagi kraja bivanja je zakonsko prepovedana,« je izpostavil Miha Lobnik. Prometna nedostopnost Koroško po Lobnikovih besedah postavlja v neenakopraven položaj napram drugim slovenskim regijam. Ob tem je dodal, da je s prometno nedostopnostjo v podrejenem položaju tudi zdravstvena oskrba Korošcev. Župani so Lobniku potarnali, da država občinam nalaga vse več finančnih obveznosti, sredstev pa jim za izvajanje le-teh ne priskrbi.

Lobnik je obisk nadaljeval v Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem, delovanje organa pa je kasneje predstavil tudi v Medgeneracijskem centru na Ravnah na Koroškem. Zagovornik načela enakosti je namreč nov neodvisen državni organ, kakršnega imajo vse države EU. V Sloveniji deluje dve leti in je lani obravnaval več kot 200 primerov, največ s področja zaposlovanja, invalidnosti in narodnosti.

NK