Zaradi povečanega števila respiratornih obolenj so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec obiski do preklica prepovedani

Zaradi povečanega števila respiratornih obolenj so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec obiski do preklica prepovedani.
Izjeme so: zdrav starš ob hospitaliziranem otroku, svojec težko bolnega ter zdrav partner pri porodu – zanje so obiski možni v dogovoru z osebjem na oddelku.