Zaposleni v JKP Log spet z iskricami v očeh v svetlo prihodnost

Leto 2017 je bilo precej turbulentno leto za skupno komunalno podjetje občin Mežiške doline JKP Log. V začetku leta, ko je občina Ravne na Koroškem naznanila začetek svoje komunalne zgodbe z lastnim, občinskim komunalnim podjetjem in izstopom iz JKP Loga, so se za skupno komunalno podjetje začele hude težave. V javnosti so se porajala vprašanja in dvomi, ali se lahko JKP Log sploh še izmaže iz likvidnostih težav. A podjetje danes kaže dobre rezultate, z novim vodstvom se poslovanje očitno izboljšuje. O minulih težavah in svetlejši prihodnosti podjetja smo se pogovarjali s predsednico nadzornega sveta JKP Log Tanjo Šepul.

Za JKP Log se končuje burno leto, ko so mu nekateri napovedali stečaj ali likvidacijo, vendar JKP Log še vedno živi. Kaj se je dogajalo v tem letu?

V letu, ki je za nami, je podjetje JKP Log doživelo številne turbulence, vsi smo se morali vzponom in padcem v podjetju prilagoditi na način, da smo v podjetje integrirali dinamični model vodenja in se tako izognili večini težav, ki nastajajo zaradi vsakodnevnih sprememb na trgu. Z dinamičnim modelom vzpostavljamo organizacijsko, pravno in kadrovsko strukturo, ki se lahko hitro prilagodi razmeram na trgu. Ker živimo v izjemno spremenljivem okolju, je namreč treba dinamiko upoštevati tudi pri strateškem upravljanju poslovnega sistema. Odprtost, iskrenost in želja po nenehnem razvoju s strani zaposlenih so temelji, na katerih raste podjetje. JKP Log z novim vodstvom čaka svetla prihodnost, optimizem in napredek.

Tudi za nadzornike je bilo burno leto, pred vami so bile težke odločitve: ali ste jih sprejemali s soglasjem ali pa so bila v nadzornem svetu tudi zelo različna mnenja?

Člani nadzornega sveta delujemo na način strokovnosti, neodvisnosti in odgovornosti za sprejete odločitve. Od vsakega posameznega člana je odvisno, v katero smer bo šel razvoj korporativnega upravljanja družbe, ki jo nadziramo. Bistvena sta odnos in strokovnost posameznih članov, ki s svojimi dejanji skupaj udejanjajo prakso korporativnega upravljanja. Še posebej zato je z moje strani zahtevano, da člani nadzornega sveta, ki jim predsedujem, sami pri sebi ugotovijo, ali razpolagajo z dovolj časa za strokovno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali dejansko razpolagajo z ustreznim znanjem – in predvsem ali so zares pripravljeni svojo funkcijo opravljati objektivno v najboljšem interesu družbe, katere člani nadzornega sveta so. Ko vsak posameznik ugotovi, kaj je bistvo funkcije, postanemo v nadzornem svetu sklepčni in delujemo v korist nadzorovane družbe. To nam je v preteklosti zelo dobro uspevalo.

Kakšna je bila kadrovska bilanca na začetku leta in koliko zaposlenih bo v JKP Log dočakalo konec leta? Koliko denarja je bilo namenjenega odpravninam?

1.1. 2017 je bilo v podjetju 77 zaposlenih, 1. 2. 2017 je bilo 63 zaposlenih, 1. 4. 2017 je bilo zaposlenih 52 ljudi. S 1. 4. 2017 so bile zaradi reorganizacije podjetja podpisane nove pogodbe o zaposlitvi, stroške dela je bilo nujno potrebno prilagoditi novim razmeram. Šest zaposlenih je dobilo odpravnino v skupnem znesku 117.000 evrov, en zaposleni je sam dal odpoved. Leto 2017 zaključujemo s 45 zaposlenimi.

Od kod takšen preobrat, da po velikih težavah v preteklih letih sedaj podjetje posluje pozitivno in da so bili zaposleni ob koncu leta 2017 tudi nagrajeni?

Pred letom dni so bile po prenosu določenih dejavnosti v novo nastale in obstoječe pravne osebe v lokalnem okolju rdeče številke v JKP Log neizbežne. Takrat smo nadzorniki JKP Log zaznali, da moramo prevzeti odgovornost za podjetje in delovna mesta. Iskali smo rešitev in jo našli. 4. 3. 2017 smo za direktorico družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje imenovali Meto Tasič Bukovec, ki razpolaga s potrebnimi kompetencami in referencami. Na zadnji seji v decembru smo bili nadzorniki seznanjeni in smo soglašali, da se zaposlene v odvisnosti od efektivno opravljenih delovnih ur, zaradi dobrega poslovanja družbe, nagradi s trinajsto plačo. Zavzetost zaposlenih in umetnost vodenja, ki ga je razvila in v podjetje integrirala direktorica, je obrodilo sadove. V mesecu dni je namreč direktorici uspelo povabiti zaposlene, da sodelujejo v nujno potrebnih spremembah, in ker so se vsi zaposleni z zavzetostjo začeli boriti za delo, je prišlo do načrtovanega preobrata. Samo zadovoljni in motivirani zaposleni lahko zagotovijo sadove podjetja v prihodnosti. Direktorica JKP Log Meta Tasič Bukovec je inspirativna, strastna, zna biti tudi stroga, pozna zaposlene in je zaljubljena v svoje delo. Ko opisuje svoje delo, ima iskrice v očeh. Pred časom mi je zaupala recept: »Pomembno je, da se ljudje počutijo spoštovane, upoštevane, slišane in da ambicije postanejo skupno poslanstvo vseh zaposlenih«.

Po kakšni poti bo stopalo podjetje JKP Log v prihodnjem letu? Kakšni so poslovni in kadrovski načrti?

Glede na to, da podjetje zaključuje leto 2017 s pozitivnimi finančnimi kazalniki, si upam trditi, da je prihodnost podjetja z novim vodstvom začrtana k poslovni uspešnosti in odličnosti. Čaka nas še ogromno izzivov in priložnosti, zavedamo pa se, da bodo pomembno vlogo pri razvoju podjetja odigrali tudi njegovi ustanovitelji. Če povzamem strategijo direktorice za prihodnje delovanje JKP Log, izpostavljam, da v podjetju tkujejo edinstven digitalni poslovni model, ki bo zajemal optimizacijo poslovnih procesov, predvsem na področju okolja, kamor spadajo tudi odvoz, zbiranje in ravnanje z odpadki. Prav tako vzporedno z reorganizacijo podjetja teče optimizacija in digitalizacija procesov, vključno s pokopališko dejavnostjo. V podjetju bodo intenzivirali kreativnost, inovacije in nove ideje na način, da bodo zaposleni za to tudi nagrajeni. Oblikovali bodo mentorski sistem in prenašali znanje in izkušnje na mlajše generacije. Vse poti pa bomo v prihodnosti usmerili v izvajanje storitev na način, da bo končnim odjemalcem, v tem primeru občanom, zagotovljena najkakovostnejša storitev po dostopni ceni. Strategija podjetja je, da postanejo najboljši v Sloveniji na področju izvajanja storitev komunalne dejavnosti, bistvo katere sta digitalizacija in prehod v biokrožno gospodarstvo, ki ima v ospredju javni interes. Da pa bodo lahko uresničili vse to, bodo nujno potrebne investicije v infrastrukturo, osnovna sredstva, informacijski sistem in v največji meri v zaposlene. Delovna mesta bodo ohranili in razvoj podjetja gradili s pomočjo mlajših generacij, ki jih bodo glede na pozitivne finančne kazalnike vključili v sistem. Glavna naloga mladih bo, da spremenijo kulturo podjetja, posrkajo obstoječe znanje, ki ga podjetje premore, ter v poslovne procese vnesejo novitete.

Na zadnji seji nadzornega sveta ste se zavzeli tudi za pripravo strategije komunalnega gospodarstva v Mežiški dolini. Kaj bi ta strategija obsegala, kdo bi jo delal, glede na to, da so sedaj v Mežiški dolini tri komunalna podjetja? Kakšne cilje bi zasledovala ta strategija?

Na zadnji seji smo nadzorniki soglasno potrdili sklep, da direktorica podjetja v okviru Strategije razvoja komunalne dejavnosti za celotno Mežiško dolino predstavi svoj strateški pogled razvoja komunalne dejavnosti glede na potrebe uporabnikov komunalnih storitev, ki jih zelo dobro pozna. Glavni cilj strategije je, da v prvi vrsti upošteva javni interes in da zagotovi kakovostne in konkurenčne storitve za  končne uporabnike. Temelji, na katerih bo izdelana strategija, zajemajo digitalizacijo poslovanja, biokrožno gospodarstvo, skupni nastop na trgu, povezovanje in sodelovanje med deležniki. Učinkovitost, zanesljivost in stroškovna sprejemljivost komunalnih storitev so rdeča nit, s katero pletemo prihodnost razvoja komunalne dejavnosti in pri snovanju le-te se bomo povezali tudi s Sebastjanom Zupancem, direktorjem Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije. Modra knjiga predstavlja vizijo in ključne strateške usmeritve razvoja komunalnega gospodarstva v prihodnje in je biblija razvoja za Slovenijo na omenjenem področju.

Nam lahko za konec na kratko opišete, kaj ste počeli, preden ste postali predsednica NS JKP Log?

To je kratka zgodba. Sem na začetku svoje poslovne poti. Že v otroštvu nas starši učijo o vrednotah, ki nas potem spremljajo vse življenje. Moja družina me je naučila tega, da imam občutek za odgovornost, naučila me je poštenosti in tega, da spoštujem druge ljudi. Ne verjamem, da se stvari kar zgodijo, dolgo moraš garati, da lahko požanješ pšenico. Če pogledam nazaj, lahko rečem, da sem stvari počela intuitivno in nisem vedela, da so že del moje kariere. Moja poslovna pot se je začela v rosnih dijaških letih, ko sem v Petrolu Energetiki začela opravljati raznovrstna strokovna dela. Po končanem magistrskem študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti sem se v Petrolu Energetiki redno zaposlila. V letu 2017 smo bili nagrajeni za naj zaposlovalca Koroške regije, iz lastnih izkušenj pa lahko povem, da sem ponosna, da sem del tako uspešne Petrolove zgodbe na Koroškem. Ko osmislite to, kar ljudje počnejo s ciljem, postanejo svobodni. Ko posameznik začuti svobodo, se začne sam odločati in stvari ne dela zgolj zato, ker ga je strah, temveč zato, ker verjame in ker ve, da bo s tem prispeval k razvoju družbe kot celote. Rada delam, z delom se mi dviguje nivo energije, produktivnost sorazmerno raste, nenehno se rojevajo nove ideje, vse skupaj pa koristi kupcem, okolici, sodelavcem in lastnikom. Zdi se, da zvenim kot filozofinja, a zgolj opisujem filozofijo, ki v poslovnem svetu preverjeno deluje. Županja Občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak, me je po zadnjih občinskih volitvah v sodelovanju s podžupanom poklicala in me vprašala, ali sem pripravljena prevzeti funkcijo občinske predstavnice v nadzornem svetu JKP Log. Z imenovanjem v štiriletno mandatno obdobje predsedovanja nadzornemu svetu JKP Log sem v prvi vrsti prevzela odgovornost za podjetje. Danes lahko sklenem, da je črnjanska županja oseba, ki je na svoj način vame vlila optimizem in željo po napredku. Ta svetloba življenja me še danes vleče in največja zahvala njej. Edini kriterij za napredek je znanje in z njim vred vrednote, preostalo enostavno ne šteje.

JP