Zahteva za sklic izredne seje in priporočila za ustavitev nezakonitih migracij

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je ponovno vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora, na kateri bodo poslanci obravnavali Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja.

 

V četrtek, 2. novembra 2023, so se v Trstu sestali notranji ministri Republike Slovenije, Republike Italije in Republike Hrvaške Boštjan Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović. Govorili so o vprašanju varnosti in migracij na balkanski poti. Notranji minister Republike Italije Matteo Piantedosi je ocenil, da je ravno vzhodna kopenska meja z Republiko Slovenijo najbolj prepustna in potencialnim teroristom omogoča lažji prehod, zato bo po njegovih besedah nadzor na meji med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo trajal, dokler bodo obstajali razlogi za to. Pri nadzoru na meji jim pomaga italijanska vojska.

 

Nezakonito prehajanje schengenske meje zagotovo predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za ostale države članice Evropske unije. Iz tega razloga bi morala Vlada Republike Slovenije sprejeti učinkovite ukrepe za preprečitev nezakonitega prehajanja meje. Žal opažamo ravno nasprotno, da vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba ni sposobna zagotoviti varnosti in zakonitosti na meji.

 

Vlada Roberta Goloba se je zavezala, da bo z »vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije« in krepila strokovne argumente pri političnem odločanju. Da temu ne sledi, izhaja iz statističnih podatkov o nedovoljenih migracijah na območju Republike Slovenije. Iz poročil Policije namreč izhaja, da se število nezakonitih prehodov državne meje povečuje. Od 1. januarja 2023 do 31. oktobra 2023 je Policija zaznala 50.622 nezakonitih vstopov, v istem obdobju 2022 pa 24.662 nezakonitih vstopov. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Pakistana. 

 

Prav tako to izhaja iz poročil Policije o povečanem številu kaznivih dejanj zoper premoženje in telo ter spolno nedotakljivost. Na Policiji so nedavno potrdili, da je v Republiki Sloveniji zaznano za 170 % porast posilstev, ki jih zagrešijo nezakoniti migranti.

 

Poslanska skupina SDS zato predlaga, da Državni zbor sprejme naslednje sklepe:

1.         Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da takoj pripravi in okrepi prisotnost Policije na kritičnih mejnih točkah, povezanih z migracijskimi tokovi, posebej na tistih delih meje z Republiko Hrvaško, kjer je število nezakonitih prehodov največje.

 

2.        Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da okrepi aktivnosti za preprečitev velikega povečanja nezakonitih migracij in za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja ter za pomoč pri tem vključi tudi pripadnike Slovenske vojske.

 

3.        Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejšo varovanje državljank in državljanov Republike Slovenije in njihovega premoženja ter pri tem uporabi ustreznejšo kadrovsko razporeditev Policije.

 

4.        Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije k aktivnostim za sestanek z odgovornimi v vladah držav članic Evropske unije, ki so prizadete zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč Republiki Hrvaški pri varovanju zunanjih meja Evropske unije.

 

5.           Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da odpravi sklep Vlade Republike Slovenije, ki ga je sprejela na svoji 26. redni seji dne 1. decembra 2022, na podlagi katerega se je Vlada Republike Slovenije odločila, da sprejme 50 državljanov Turčije ali Afganistana. 

Služba za odnose z javnostmi SDS