Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora RS za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z obravnavo naslednjega priporočila kot točke dnevnega reda:

 

Predlog priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta

“Kmeta in njegovo delo veliko ljudi jemlje kot nekaj samoumevnega. V času epidemije koronavirusa kot tudi vojne v Ukrajini smo lahko ozavestili dejstvo, da hrana ni proizvod, ki je vedno dosegljiv, in da gre za najbolj strateško surovino. Kmetijstvo je panoga, ki je po pomembnosti daleč najpomembnejša za preživetje ljudi. Vsak kmet v Sloveniji, ki prideluje hrano, ne prideluje samo komercialnega izdelka, ampak prideluje nekaj, kar je strateškega pomena za prihodnost.

V zadnjem letu smo bili s strani vladajoče koalicije priča vrsti predlogov, ki zgolj prispevajo k zatiranju slovenskega kmeta.

Ukrepi, ki jih v zadnjem letu sprejema vlada Roberta Goloba in celotna kmetijska politika, niso oblikovani v dogovoru s kmeti, niti niso oblikovani za kmete. Ogrožajo okoljske cilje, vodijo v zaraščanje kmetij, opuščanje kmetovanja, širjenje zveri in tujerodnih vrst, obenem pa dodatno finančno obremenjujejo slovenskega kmeta.

Eden večjih pritiskov, na katerega smo v Slovenski demokratski stranki že dvakrat opozorili je dodatna obdavčitev plačil OMD. S shemo plačil za kmetije na območjih z naravnimi ali drugimi omejitvami (plačilo OMD), se namreč kmetijskim gospodarstvom nadomestijo dodatni stroški in izpad dohodka zaradi težjih pogojev. Naslednji ukrepi, ki so med kmeti vzbudili veliko nemira in dvoma v upravičenost, so povezani s kmetovanjem na zavarovanih območij Nature 2000, kjer se uvaja bistveno strožji režim. Prav tako aktualna vlada oziroma koalicija s predlogom novele Zakona o zaščiti živali želi nad kmete pošiljati tečajnike, ki bodo ugotavljali njihovo skrb za živali in urejenost kmetij.

Vlada Roberta Goloba s svojim ravnanjem, ustanavljanjem strateških svetov, uredbami in zakoni močno omejuje kmetovanje in s tem tudi ohranjanje slovenske krajine. Ogroža slovensko samooskrbo, nenazadnje so podporo odrekli tudi mladim čebelarjem.

V Slovenski demokratski stranki verjamemo, da se da in mora zagotoviti pomoč kmetijstvu ter z njim sodelovati pri pripravi ukrepov in zakonodaje. Slovenski kmetje želijo biti enakopraven sogovornik pri oblikovanju skupne kmetijske politike. Ne želijo se spraševati o smiselnosti kmetovanja, o golem preživetju. Hkrati pa se še kako zavedajo pomena okoljskih vidikov v kmetovanju. Zato zahtevamo sklic izredne seje državnega zbora za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta.”

Služba za odnose z javnostmi SDS