Zahteva za izredno sejo državnega zbora za podporo slovenskim ribičem

Skupina poslancev in poslank Slovenske demokratske stranke zahteva sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z obravnavo naslednje točke: »Predlog zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške«.

 

Skupina poslank in poslancev Državnega zbora RS s prvopodpisano Jelko Godec je dne 23. maja 2024 v zakonodajni postopek vložila Predlog zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-C).

 

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 86. seji dne 28. maja 2024 sprejel sklep, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku.

 

S predlagano rešitvijo podpisani poslanci predlagajo dodatno podporo slovenskim ribičem, da se izkaže tudi z dejanji in se jim izplača vse izrečene globe ter stroške postopkov zaradi gospodarskega ribolova v Piranskem zalivu. Slovenski ribiči namreč poslušajo besede podpore že od sprejetja arbitražnega sporazuma naprej. Tako je že februarja 2018 tedanji predsednik vlade dr. Miro Cerar dejal: »V primeru, če bo prišlo do kakršnekoli motnje v njihovem delu, torej ko bodo ribarili ali če bo prišlo do kakšnih izrečenih kazni na hrvaški strani, jim je zagotovljena (…) vsa pravna pomoč in sredstva na strani naše države, s katerimi bomo pokrili njihove stroške in vse tisto, kar bi jih bremenilo.« 

Globe hrvaških organov slovenskim ribičem do zdaj znašajo že 3,4 milijona evrov. Menimo, da je potrebno zakon sprejeti čim prej in vzpostaviti pravno podlago, da se vsem prizadetim ribičem zagotovi obljubljeno podporo. Glede na navedeno podpisniki menimo, da so izpolnjeni vsi pogoji za sklic izredne seje Državnega zbora RS z zahtevano točko dnevnega reda. 

Služba za odnose z javnostmi SDS