Zahteva za izločtev Tomaža Modica kot strokovnega sodelavca predmetne parlamentarne preiskovalne komisije

Poslanska skupina SDS zahteva, da Tomaža Modica, ki ga je Poslanska skupina Gibanje Svoboda predlagala za strokovnega sodelavca Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine, zaradi konflikta interesov izločite iz dela na predmetni preiskovalni komisiji na podlagi 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi v povezavi s 7. členom Poslovnika o parlamentarni preiskavi.
Pogodba s Tomažem Modicem je bila sklenjena 29. junija 2022, in sicer za strokovno pomoč predsednici preiskovalne komisije pri vodenju parlamentarnih preiskav in vsebinskem razreševanju predmeta parlamentarne preiskave za čas od 1. avgusta 2022 do prenehanja dela preiskovalne komisije.
Peti odstavek 7. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi določa: »Za sekretarja in strokovne svetovalce preiskovalne komisije veljajo smiselno določbe 3. člena zakona o parlamentarni preiskavi.« Prva alineja prvega odstavka 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi jasno in nesporno določa, da v preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec (zaradi smiselne uporabe člena pa v navedenem primeru strokovni sodelavec), če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje. Prav tako pa tretja alineja prvega odstavka 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi jasno določa, da v preiskovalni komisiji ne sme sodelovati strokovni sodelavec, če je bil sam odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava.
Državni zbor je na seji dne 30. junija 2022 odredil parlamentarno preiskavo, in sicer tako, da se med drugim ugotovi vse okoliščine sklepanja oglaševalskih pogodb z izdajatelji medijev iz četrte alineje in morebitnimi drugimi v preiskavi ugotovljenimi izdajatelji medijev, ki jih je z njimi neposredno ali posredno prek oglaševalskih agencij po zakonu, ki ureja medije, sklenila državna uprava, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, zaradi suma, da so bile te oglaševalske pogodbe v nasprotju s tržno logiko zakupa medijskega prostora, pri čemer naj se ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma domnevnega nezakonitega vplivanja na javne uslužbence, ki so bili pooblaščeni za sklepanje teh pogodb ali zaradi suma domnevnega nezakonitega vplivanja na oglaševalske agencije po zakonu, ki ureja medije, kot zunanje izvajalce medijskega zakupa v medijih teh izdajateljev.
Dejstvo je, da je Tomaž Modic direktor in soustanovitelj podjetja Providenta, d. o. o., novinar spletnega portala necenzurirano.si, direktor TM, Medijska produkcija in svetovanje, s. p. Kot novinar in direktor podjetja je sodeloval s spletnim portalom Siol.net, ki je v lasti podjetja Tsmedia, d. o. o., Tsmedia pa je v lasti Telekoma Slovenije, d. d., ki je družba v državni lasti. Predmet preiskav preiskovalne komisije pa bo med drugim prav poslovanje podjetja Telekom Slovenije, d. d., in posledično podjetja Tsmedia, d. o. o.
Tomaž Modic je bil v preteklosti novinar pri časopisu Dnevnik, in sicer od februarja 2007 do decembra 2015. Danes je novinar pri spletnem portalu Necenzurirano.si, ki spada pod okrilje medijskega tajkuna Martina Odlazka Po poročanju nekaterih medijev pa naj bi prihajalo tudi do finančnih in vsebinskih povezav med portalom Necenzurirano.si in državnimi podjetji. Spomnimo se medijskih poročanj o tem, kako je Robert Golob preko državnega podjetja GEN-I, ki ga je vodil, financiral novinarko Vesno Vuković, poleg Tomaža Modica in Primoža Cirmana tretja članica ekipe Necenzurirano.si. GEN-I Roberta Goloba je leta 2019 s podjetjem SEE M. & C., ki ga je ustanovila in dolgo vodila prav Vesna Vuković, sklenil pogodbo v višini 103.000 evrov.
Glede na navedeno obstaja velika verjetnost, da se lahko Tomaž Modic zaradi sodelovanja z državnimi podjetji znajde kot priča ali preiskovanec v predmetni preiskovalni komisiji.
Izhajajoč iz navedenega in na podlagi določb Zakona o parlamentarni preiskavi ter Poslovnika o parlamentarni preiskavi gre v primeru izbire Tomaža Modica za strokovnega sodelavca predmetne preiskovalne komisije za eklatanten konflikt interesov, kot tudi za povsem neetično kadrovsko potezo s strani največje koalicijske stranke.
Zaradi vsega navedenega Poslanska skupina SDS zahteva izločitev Tomaža Modica kot strokovnega sodelavca predmetne parlamentarne preiskovalne komisije.
Služba za odnose z javnostmi SDS.