Zahteva Slovenske demokratske stranke za sklic nujne seje Odbora za zdravstvo

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za zdravstvo z obravnavo naslednje točke:

»Neuspeh 111 milijonov težkega ukrepa za skrajševanje čakalnih dob«

Državni zbor RS je 14. julija 2022 sprejel Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Nekaj dni pred sprejetjem zakona smo lahko v intervjuju na STA brali pričakovanja ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana: »Minister pričakuje, da se bodo na podlagi zakona čakalne vrste v letu dni skrajšale za polovico. Vrste so že zdaj realno krajše, kot kažejo podatki, na drugi strani pa so na več področjih izrazito predolge.”

Je ukrep, težak več kot 111 milijonov evrov, državljanom izboljšal dostopnost do zdravstvenih storitev?

 

Po prepričanju poslancev SDS javna sredstva, ki so šla iz žepov davkoplačevalcev, niso bila smotrno porabljena, ukrep za skrajševanje čakalnih dob v interventnem zakonu pa ni dosegel željenega učinka. Na dan 1. september 2022  je bilo skupno število čakajočih za terapevtske, diagnostične in postopke ter prve preglede 683.465, od tega 335.194 čakajočih nad dopustno čakalno dobo. Na dan 31. marec 2023 pa je bilo skupno število čakajočih za terapevtske, diagnostične in postopke ter prve preglede 715.441, od tega 381.937 čakajočih nad dopustno čakalno dobo.

V obdobju, ko je Ministrstvo za zdravje namenilo 111 milijonov dodatnih finančnih sredstev za skrajšanje čakalnih dob, so se te pravzaprav povečale, kar je najbolj zaskrbljujoče, skoraj 50.000 pacientov več je na dan 31. marca 2023 na obravnavo čakalo nad dopustno čakalno dobo glede na 1. september 2022.

O neuspehu ukrepa jasno govori tudi izjava ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na Odboru za zdravstvo 11. maja 2023. Ker so številke jasne in jih ne moreš prikrojiti ali tolmačiti po svoje, je na vprašanje, ali je zadovoljen z rezultatom ukrepa, dejal: »Če me vprašate, če sem zadovoljen? Da, zadovoljen sem v tej luči, da se nam čakalne dobe niso ekstremno povečale, da ostajajo približno na istih in trend posebej zdaj v letu 2023 je, da bi se do jeseni znale zmanjšati.«

 

Od koalicijskih obljub o tem, kako bodo v letu dni skrajšali čakalne dobe, smo danes prišli do tega, da odgovorni kot uspeh predstavljajo dejstvo, da se čakalne dobe niso ekstremno podaljšale.

Zaradi vsega navedenega je po prepričanju poslancev SDS nujna celovita analiza s podatki, na katerih področjih so težave še vedno največje in kako jih je potrebno reševati v prihodnje. Predlagatelji nujne seje zato pozivajo Ministrstvo za zdravje, da pripravi celovito analizo in jo na nujni seji pristojnega odbora tudi predstavi.

Služba za odnose z javnostmi SDS