Zahteva PS SDS za sklic izredne seje Državnega zbora

V Poslanski skupini SDS so danes podali zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije ter predložili predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahtevo za mnenje predsednice Republike Slovenije na podlagi 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 223. člena Poslovnika državnega zbora o tem vprašanju.

 

Za sklic izredne seje Državnega zbora RS so se odločili že po tretji pomilostitev tujca, odkar je Nataša Pirc Musar nastopila mandat predsednice Republike Slovenije. Iz ukazov o pomilostitvi pa ni razvidnih obrazložitev razlogov o njegovi pomilostitvi. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je že pred tem pomilostila tudi dve osebi, ki sta se ukvarjali s tihotapljenjem nezakonitih migrantov. Maja letos je izdala dva ukaza o pomilostitvi obsojencev, ki sta kot sostorilca čez mejo tihotapila nezakonite migrante.

 

“Ker gre za vprašanja varnosti državljank in državljanov ter njihovega premoženja so takšne pomilostitve nesprejemljive. Še posebej v času, ko se soočamo s povečanim varnostnim tveganjem zaradi povečanega števila nezakonitih migrantov so takšne pomilostitve nedopustne. Ob tem je potrebno poudariti, da tudi policija v svojih poročilih opozarja na ‘povečano varnostno tveganje zaradi zgostitve prosilcev za mednarodno zaščito na nekaterih javnih mestih’,” menijo v SDS.

 

Državnemu zboru Republike Slovenije predlagajo, da priporoča Vladi Republike Slovenije, da v roku dveh mesecev pripravi in sprejme takšne rešitve Zakona o pomilostitvah, s katerimi se bo zagotovilo preglednost postopka pomilostitev z obrazložitvami razlogov o pomilostitvah, s čimer bi se preprečilo zlorabe pri pomilostitvah in omejilo pomilostitve, da ne bi prihajalo do nepopravljivih posledic.