Zahteva poslanske skupine SDS za sklic nujne seje Odbora za notranje zadeve

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z obravnavo naslednje točke: »Nesorazmerno poseganje Policije v pravico do mirnega zbiranja in izražanja mnenj«.

 

 

V Sindikatu kmetov Slovenije in ostalih nevladnih kmetijskih organizacijah so za torek, 25. aprila 2023, napovedali vseslovenski protest kmetov v Ljubljani. Kot razlog so navedli nepripravljenost politike, da sliši kmete in ukrepa tako, da bi kmetom omogočila kmetovanje.

Po tej napovedi je v petek, 21. aprila 2023, na družbenih omrežjih zaokrožila informacija, da je Policija pred napovedanim protestom kmetov obiskovala kmetije in poizvedovala, koliko kmetov se namerava s traktorji pripeljati v Ljubljano na navedeni vseslovenski protest kmetov.

Nosilec kmetijske dejavnosti z območja Mestne občine Ljubljana je na družbenem omrežju objavil, da ga je obiskala Policija in ga spraševala, ali se namerava protesta udeležiti. Prav tako so ga spraševali, ali pozna še koga, ki se bo udeležil omenjenega protesta. Informacije, da policisti te dni obiskujejo kmete in jih sprašujejo, ali se bodo s traktorji udeležili vseslovenskega protesta kmetov v Ljubljani ali ne, ter zaslišujejo državljane, ali vedo, kdo se bo protesta udeležil, prihajajo z različnih območij Slovenije. Pri tem gre po oceni predlagateljev nujne seje za čisto zlorabo policijskih pooblastil.

Predlagatelji nujne seje ocenjujejo, da gre pri ravnanju Policije za nedopusten poseg v ustavno pravico svobode gibanja (32. člen Ustave RS), varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave RS), pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave RS) in svobode izražanja (39. člen Ustave RS).

V zvezi s takšnim ravnanjem Policije nad državljankami in državljani velja spomniti na izjavo predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič, ki je na 3. izredni seji dne 1. junija 2022 med drugim dejala: »Obljubljam, gospod Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali Policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcem, s pendreki ali kakorkoli drugače.« Med drugim je dejala tudi, da je pravica do protesta ustavna pravica in da nihče ne bo razganjal protestnikov.

Takšno ravnanje Policije vpliva na stopnjo zaupanja v njeno delo, njeno dobro ime in ugled. Takšno ravnanje tudi ne sledi Ustavi Republike Slovenije, ki ureja pravico do mirnega zbiranja in izražanja mnenj, Zakonu o javnih zbiranjih, Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, podzakonskim predpisom in Kodeksu Policijske etike.

 

Služba za odnose z javnostmi SDS