Zahteva poslanske skupine SDS za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje

Dne 21. aprila 2023 je bil medijem posredovan zapis s priloženimi videoposnetki, kako naj bi na nedavnem maturantskem plesu ljubljanskih srednjih šol na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani eden od profesorjev v sanitarijah užival kokain, kasneje pa pod vplivom prepovedanih drog in alkohola padel na plesišču. Ob tem dogodku poslanska skupina SDS za zaščito dobrega imena in ugleda učiteljskega poklica zahteva nujno sejo.

 

Učitelj je javni uslužbenec, ki ga veže kodeks javnih uslužbencev in je hkrati vzgojitelj. S svojim zgledom vzgaja pa naj bo to v službenem ali prostem času, saj je dejansko javna osebnost. Vsak učitelj je učitelj 24 ur na dan. Učitelj je vzornik svojim učencem dijakom, študentom. Poklic učitelja prinaša poleg zahtev strokovnosti in etičnosti tudi odgovornost.

Še zelo svež je spomin na nedostojen in nedopusten incident osnovnošolskega učitelja junija 2020, ko je na predvečer praznika dneva državnosti v središču Ljubljani pokazal svoje intimne dele, ker se ni strinjal s takratno vlado in z ukrepi za zajezitev širjenja COVID-19. Vprašanje politične propagande oziroma agitiranja zajema tudi Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, oba delodajalca in inšpektorat so reagirali, vendar se je ob tem ponovno pojavilo tudi vprašanje, zakaj bi učitelj nosil posledice za svoje obnašanje v prostem času.

Zato da kot družba skupaj podamo hiter in jasen signal, kaj je sprejemljivo in kaj ne, kaj je prav in kaj ne, predlagatelji nujne seje menimo, da je potrebno različnim deležnikom v šolskem prostoru dati prostor za iskreno in odprto razpravo, od pristojnih pa pridobiti odgovore na nekatera ključna vprašanja.

Predlagatelji nujne seje smo prepričani, da bodo odgovori na zastavljena vprašanja dobrodošla pomoč pri pripravi dokumenta, ki naj bi zastavil smernice prihodnjega delovanja slovenskega šolskega sistema in zagotovil, da poklic učitelja (p)ostane eden izmed najbolj cenjenih poklicev.

Služba za odnose z javnostmi SDS