Začetek bitke za sedeže deželnega parlamenta

Minuli petek se je končal rok, do katerega so lahko stranke avstrijske Koroške  vložile kandidaturo za prihajajoče deželnozborske volitve. Danes bo volilna komisija objavila končni volilni seznam vseh desetih list, med katerimi bodo Korošci izbirali 4. marca.

Skupno bo na prihajajočih deželnozborskih volitvah nastopilo deset strank, devet bi jih na volitvah nastopilo v vseh štirih volilnih okoliših, ena pa v treh. Stranke, ki se bodo potegovale na volitvah in so danes že v deželnem zboru, so socialdemokrati, zeleni, svobodnjaki, BZÖ in Team Kärnten. Poleg obstoječih strank se bodo v volilni boj podale še stranka Neos skupaj s platformo Moja južna Koroška, gibanje »Odgovornost za zemljo«, Lista Fair ter komunistična stranka. Kot poroča ÖRF, bo slednja kandidirala v treh volilnih okoliših.

Boj za glasove Slovencev

Večina strank avstrijske Koroške v svojem programu izpostavlja tudi podporo manjšini, saj Slovenci predstavljajo zajeten del volilnega telesa. Nekatere liste postavljajo problematiko manjšine bolj v ospredje, druge nekoliko manj, vse pa se zavedajo, da lahko manjšinci konec koncev odločijo, kdo bo prestopil prag deželnega zbora in kdo bo ostal pred vrati.

Zadnja stranka, ki je javnosti predstavila svoj volilni program in kandidate, je stranka Neos s platformo Moja južna Koroška, program pa je močno usmerjen v problematiko Slovencev onstran meje. Vodilni kandidat liste je, poleg pravnika Markusa Unterdorfer-Morgensterna, podžupan Železne Kaple in predsednik Enotne liste Gabriel Hribar. Njihove glavne točke so boj proti izseljevanju z avstrijske Koroške, problematika izobraževalnega sistema in razvoj podeželja. Tako kot slovenska stran Koroške se tudi avstrijska srečuje z odseljevanjem prebivalcev v severnejše predele države in v druge evropske države, ker se Avstrija, tako kot Slovenija v Ljubljani, centralizira na Dunaju. V zapostavljeni regiji ni dovolj dobrih zaposlitvenih možnosti za izobraženi kader, zato si morajo avstrijski Korošci delo večkrat poiskati daleč od doma.

(De)centralizacija Koroške

Pojav centralizacije je opazen tudi na deželnem nivoju, denarni tokovi avstrijske Koroške vodijo v Celovec, tja se seli vedno več sedežev raznih ustanov in organizacij, podeželje pa s tem počasi postaja mrtvilo, kar je posledica trenutne socialdemokratske deželne politike. Za Neos je torej ključen razvoj podeželskega prostora, kar zajema velik kos avstrijske Koroške. Prav tako se stranka zavzema za bolj kakovosten pouk slovenskega jezika, saj imajo od znanja slovenščine koristi tudi nemško govoreči otroci, poleg tega pa je pouk slovenščine pomemben za ohranjanje identitete slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.

Prav tako se za slovenske glasove zavzemajo zeleni, ki so na vidno mesto uvrstili kandidata iz slovenske narodne skupnosti, Štefana Merkača. Zeleni se zavzemajo za enakopravnost med obema narodoma v deželi in enakopravnost slovenskega jezika z nemškim. Poleg tega se zavzemajo tudi za enakopravno obravnavo obeh spolov ter, kot že ime pove, za zeleno politiko, kamor sta uvrščena tudi denimo zaščita živali in narave ter varstvo okolja.

JP