Začenja se 4. Drava festival

V sklopu današnje otvoritve 4. Drava festivala so organizatorji predstavili program festivala, v katerega so vključeni dogodki, ki so izključno povezani z reko Dravo in se dogajajo na Dravi ali neposredno ob njej. Osredotočajo se na šport, rekreacijo ter izobraževanje o reki Dravi.

V letošnjem letu bo 4. Drava Festival potekal med 18. 5. in 14. 7. 2019. Tudi letos bo to konglomerat enotno promoviranih izobraževalno-naravovarstvenih ter rekreacijsko-turističnih dogodkov, ki jih organizirajo raznovrstna društva in druge organizacije na in ob reki Dravi. Drava Festival želi reko Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o zdravem in kakovostnem življenjskem okolju, ki ga reka omogoča, ter o pomenu njegovega ohranjanja. Hkrati želi povezati tako posameznike kot ponudnike raznovrstnih storitev ali izdelkov ter s tem spodbuditi sodelovanje za skupen trajnostni razvoj in promocijo območja reke Drave v Sloveniji.

Festival koordinira Skupina za Dravo, v kateri sodelujejo RRA Koroška, Zavod za turizem Maribor-Pohorje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Maribor, Zavod RS za varstvo narave OE MB in Zavod Iskriva.

»Letos bo potekal že 4. Drava Festival, trajal bo dva meseca, vendar z manj dogodki kot v preteklih letih. Člani Skupine za Dravo smo se odločili, da dajemo prednost kakovosti festivala in dogodkom, zato so letos v festival vključeni dogodki, ki so bolje razporejeni in so v celoti vezani na dogajanje ob ali na reki Dravi. Posledično bodo imeli obiskovalci lažjo možnost izbire, dogodki pa bodo bolje obiskani. Prav tako nas veseli, da letos v festival vstopajo tudi avstrijski partnerji ter da bomo prvič na več lokacijah ob Dravi organizirali »Dravski skok«, ki bo predstavljal zaključek festivala 14. 7. 2019.Drava Festival bo tako prvič potekal v treh državah ob reki Dravi. Želimo si, da bi festival v prihodnje še pridobival pomen na mednarodni ravni,« je povedal Uroš Rozman iz RRA Koroška.