“Za Mežiško dolino, kot celo Koroško, so ključni infrastrukturni projekti”

Stašo Lodrant, rojen leta 1985 v Slovenj Gradcu, je kandidat za poslanca stranke SDS v Mežiški dolini na prihajajočih državnozborskih volitvah. Z ženo Polono in sinom Lanom živi na Prevaljah. Že tretji mandat je občinski svetnik na Prevaljah, leta 2016 je prevzel tudi vodenje OO SDS Prevalje. Zaposlen je v lastnem podjetju, ki se ukvarja z računalništvom in informatiko.

 

E-Koroška: Za poslanca kandidirate prvič, kje vidite svoje prednosti in kako jih boste, če boste izvoljeni v parlament izkoristili?

Lodrant: Vedno je enkrat prvič, vendar je podpora, ki mi jo na terenu izkazujejo ljudje odkar sem znan kot kandidat za poslanca DZ RS res velika, kar me navdaja z upanjem in zaupanjem. In če imaš podporo med ljudmi v domačem okolju, okolju v katerem kandidiraš je obveza še toliko večja. Če ti ljudje različnih generacij zaupajo, da boš uspešno uresničeval tisto k čemur si poklican in kar si seveda tudi obljubil, to zavezuje. Tu je moja prednost, ker zaveze in dane obljube ne bom prelomil. Dana beseda pri nas na Koroškem še vedno nekaj velja.

E-Koroška: Kako bi se ocenili, katere so vaše najizrazitejše osebne kvalitet, ki vas odlikujejo, kot politika? Vi ste politik dejansko ste, nenazadnje ste že 3. mandat občinski svetnik v občini Prevalje in predsednik občinskega odbor SDS v Prevaljah?

Lodrant: Ja drži. V Slovensko demokratsko stranko sem se vključil leta 2010. Bil sem član IO OO SDS Prevalje, sem že tretji mandat zapored občinski svetnik občine Prevalje, leta 2016 pa sem postal tudi predsednik OO SDS Prevalje.
Sem politik mlajše generacije, ki verjame, da se da, da je omejitev samo nebo. Vsi imamo radi optimizem in sam sem po naravi vedno optimist, verjamem, da je razvoj in napredek vedno možen. Ob dobrih temeljih sploh. In Slovenija je zgrajena na dobrih temeljih. Kar pa se tiče osebnostnih lastnosti… lastne lastnosti je težko izpostaviti. Pa ne zato, da ne bi bil ponosen nanje, ampak bolj zato, ker določene osebne lastnosti posameznika določenim ljudem vzbudijo simpatije, pri določenih pa mogoče odklonilen odnos. Pri sebi bi izpostavil, da sem deloven in razmišljam z zdravo kmečko pametjo. Se mi zdi, da jo je včasih v našem prostoru premalo.

E-Koroška: Slovenska politika nekako izgublja zaupanje med ljudmi. Kako bi po vašem mnenju povrnili zaupanje slovenskih volivcev v politiko in seveda politike?

Lodrant: Osebno menim, da je načelnost in kulturni dialog predpogoj za povrnitev zaupanja volivk in volivcev v slovensko politiko. To pa je odgovornost vseh nas, ki smo na kakršni koli funkciji, ali v politiki ali v družbenih dejavnostih. Je pa po drugi strani res, da preveč politične korektnosti včasih tudi škodi in žal, včasih je pač potrebno poimenovati stvari ali dogajanja s pravim imenom, tudi če se komu zameriš. In to ljudje, volivci od nas tudi pričakujejo. Žal pač ne moremo biti vsi vedno samo dobri ljudje. Ko gre za reševanje konkretnih težav ali situacij, jih je pač potrebno nasloviti s pravim imenom, četudi zaradi tega lahko izpadeš netoleranten ali včasih celo nesramen, aroganten… Žal, tako je pač življenje in ni vsak dan veselica ali praznik.

E-Koroška: Kje vidite ključne probleme za trenutno stanje v katerem se je znašla država? Vprašanje navezujem na predhodno.

Lodrant: Mi vsi, vsi prebivalci in prebivalke naše domovine, tvorimo državo. Tako, kot je država in njen obstoj odvisen od nas, smo mi odvisni od države. Prisiljeni smo živeti v nekakšni simbiozi, ljudje med sabo in ljudje z državo. Žal pa se je pri nas spremenil nek vrednostni sistem in tudi nivo morale v naši družbi. Enim je dovoljeno vse, pozablja pa se na malega človeka. Sam bi si želel, da človek zopet postane človeku brat, da se vrne spoštovanje, medsebojno razumevanje in skrb za slehernika. Človek, državljan, posameznik mora biti vedno v fokusu delovanja države. Vesel sem, da sem del politične skupine, ki zavzema ta stališča. To kaže tudi dejstvo, da kadarkoli je bila SDS v vladi ali jo vodila, se je poskrbelo tudi za najranljivejše, na katere pa so stranke, katerih so polna usta sociale, pogosto pozabljale.
Ključna težava je ob spremembi vrednot in ravni morale je ta, da se od države pričakuje preveč, socializem je ljudi razvadil in sedaj mnogi pričakujejo več kot pa je država zmožna ali dolžna dati. Prvenstvena naloga države pa je, da poskrbi za najranljivejše skupine in to ta vlada res dobro opravlja. Pri tem pa bi dodal citat J.F. Kennedyja: Ne sprašuj vedno, kaj lahko država stori zate, vprašaj se, kaj lahko ti storiš za državo. Zaradi tega sem tudi sam vstopil v politiko, da delam dobro, da delam za ljudi!

E-Koroška: Mežiška dolina je, če uporabim malo sentimentalne besede, vaša dolina že od rojstva, kje vidite največje razvojne potenciale? in še, kateri so tisti ukrepi, ki jih boste za celotno Koroško najbolj zagovarjali?

Lodrant: Za Mežiško dolino, kot celo Koroško, so ključni infrastrukturni projekti. Ena najpomembnejših razvojnih spodbud je zagotovo čimprejšnja dokončna izgradnja 3.razvojne osi, ki jo je ta vlada pričela. Ob dobri načrtovani in izgrajeni cestni povezavi, tako s sosednjo Avstrijo, kot s centrom Slovenije, imata celotna Koroška in Mežiška dolina odlične pogoje za rast in enakomeren razvoj vseh panog gospodarstva in kmetijstva. Ne bi pa smeli zanemariti tudi železniške infrastrukture. Ljudje na Koroškem so delovni in inovativni, znajo sami poskrbeti zase in za svoje najbližje. Država mora po ustavi zagotavljati prosto gospodarsko pobudo, možnosti za zaposlovanje… to pa lahko zagotovi predvsem z manj birokracije in nižjimi davki. Tudi sam sem praktično od srednje šole naprej podjetnik, zato dobro vem kaj gospodarstvo potrebuje tako na Koroškem kot v Sloveniji, zato bom zagovarjal vse ukrepe, ki bodo usmerjeni v dobro gospodarstva. Ta vlada, pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše je že v tem mandatu pokazala, da ima posluh tudi za Koroško, začelo se je veliko projektov v korist Koroške in seveda Korošcev, naj omenim samo nekatere: 3 razvojna os, vrtci, šole, športna infrastruktura, dom za ostarele… skratka v dveh letih desnosredinske vlade je bilo s strani države narejeno za Koroško več kot v par mandatih levih vlad skupaj. In moja želja pa tudi obveza sta, da se to nadaljuje.

E-Koroška: Ali bo vas glas slišan v parlamentu in zakaj naj temu volivci verjamejo?

Lodrant: Moja želja je, da ne bo v parlamentu za Koroško slišan le moj glas. Želel bi si več glasov, več glasnih glasov za Koroško. Dejstvo je, da lahko večja skupina koroških poslancev doseže bistveno več. Zato moj apel volivkam in volivcem, pojdite na volitve. Zaupajte svoj glas kandidatom, ki spoštujejo zgodovinske korenine slovenskega naroda in goreče ljubijo svojo domovino, svoj kraj in svoj narod. Kandidati, ki imamo te vrednote bomo delali skupaj in dali vse od sebe za skupno dobro. Da pa se bo v parlamentu v dobro Koroške slišal moj glas, sem pa tako itak že večkrat javno obljubil. In obljubo tudi držim.

E-Koroška: Kot kandidat SDS za poslanca in tudi kot podjetnik, kako ocenjujeta program SDS, s katerim nastopate na volitvah?

Lodrant: Program SDS je program, ki edini omogoča takojšnje ukrepe in bo dal rezultate. Je program, ki temelji na praksi in teoriji. Program vsa leta ustvarja več 100 strokovnjakov iz različnih področij dela, ki ga sprotno tudi znajo prilagoditi aktualni situaciji. Je program, ki resnično omogoča enakomeren razvoj Slovenije in je napisan v dobro ljudi. Program je ves čas javno objavljen. Vsakemu posamezniku daje možnost, da ga sooblikuje. Zato tudi naša stranka prakticira posvet z volivci oziroma tesen stik z ljudmi. To pa je ključno. Težave in rešitve za le-te so med ljudmi. Nismo samo politi pametni, od ljudi na terenu slišimo marsikatero resnico ali dobro idejo in se od njih lahko tudi marsikaj naučimo. SDS se tega drži in zato imamo najboljši program, program v katerega verjamem.

E-Koroška: Zakaj naj volivci namenijo glas vam in vaši stranki?

Lodrant: Ker si sam in naša stranka želimo in delamo tako, da bi bilo vsem našim državljankam in državljanom omogočeno vse tisto, kar si želimo tudi sami. Dostojno življenje za vse.

Intervju je pripravil dr. Štefan Šumah