Z evropskim programom Erasmus+ tudi do igranega filma Berkmandlc

Koliko Koroških študentov, dijakov, učiteljev in vzgojiteljev je bilo doslej vključenih v program Erasmus+ je nemogoče ugotoviti. Teh podatkov po občinah in regijah ni. In to konec koncev tudi ni najbolj pomembno. Bistveno je, da je bilo več sto ali tisoč Korošcev aktivni del tega programa, ki je gotovo eden od najbolj uspešnih programov v okviru Evropske unije. 

Od svojega nastanka v letu 1987 je program Erasmus omogočil študentske izmenjave več kot trem milijonom mladih Evropejcev. V prvem letu programa je šlo na izmenjavo okoli 3000 študentov, danes ta številka krepko presega 250.000. Pred petimi leti je program Erasmus zamenjal nov program Erasmus+, ki združuje vse prejšnje sheme EU za izobraževanje, vendar je sedaj še nadgrajen.

Ravenski in velikovški dijaki so postali igralci in snemalci

Edinstveni projekt , ki je bil financiran iz fondov Erasmus+, je tudi film Begrmandlc, ki ga je posnel dr. Uroš Zavodnik.  Gre za skupen projekt dijakov ravenske gimnazije in trgovske akademije iz avstrijskega Velikovca, ki so posneli srednjemetražni igrani film, nekakšen futuristični triler, ki je idejno narejen po koroški legendi, postavljen pa  v rudarske rove pod Peco.

»Osnovni proračun, ki smo ga skupaj z ravensko gimnazijo in trgovsko akademijo iz Velikovca najprej sestavili v predlogu projekta, je bil 105.000 evrov. Odobrenih nam je bilo 78.000 evrov,  od tega je bilo za vsako šolo namenjenih 10.000 evrov za nakup filmske opreme, in sicer tehnike. Preostalo je bilo namenjeno za take in drugačne stroške mobilnosti, za hrano, prevoz itd. Scenarij smo sicer napisali za celovečerni film, in tako smo se z njim v upanju, da pridobimo dodatna sredstva, prijavili na novoustanovljeni koroški filmski sklad v Avstriji (Carinthia Film Commission). Sredstva nam niso bila odobrena, ker ta filmski sklad finančno podpira samo profesionalne komercialne projekte, ki niso financirani iz fondov, kot je Erasmus+. Zato smo potem sprejeli kompromis in se odločili, da bomo posneli zgolj kratek 30-minutni igrani film. Scenarij smo sicer skrajšali, vendar smo nazadnje po njem posneli toliko materiala, da smo na koncu naredili enourni film. Zato je pravzaprav škoda, da nismo ostali pri celovečernem scenariju, ko in če bi posneli še dodatnih 20 minut, bi že imeli celovečerni film. K projektu smo pritegnili številne sponzorje, tudi v obliki snemalnih lokacij, in sicer Podzemlje Pece, Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Zdravstveno-reševalni center Koroške, Kärntner Landesarchiv v Celovcu, Griffner Haus, futuristična električna vozila BMW i8 in i3 pa smo dobili od Autohaus Frey iz Beljaka,« se spominja Uroš Zavodnik, ki je za ta film prejel tudi vrsto mednarodnih nagrad.

Dr. Uroš Zavodnik pa je pred tem z gimnazijci na Ravnah tudi s pomočjo projekta Erasmus+  ustvaril film »Nick the Hacker«, ki je bil prikazan na raznih festivalih v Avstriji, kjer je dobil različne nagrade.

Dr. Milan Zver: povečanje od 15 na 45 milijard evrov

Evropski poslanec (EPP/SDS) dr. Milan Zver je stalni poročevalec za Erasmus+, kar je v Evropskem parlamentu zelo ugledna funkcija.  Pred koncem mandata tega sklica  je odbor za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta sprejel zelo pomemben dokument, ki ima zakonodajen značaj, ker je sestavni del proračuna 2021-2027. “Evropska komisija je že lani poleti predlagala dvakratno povečanje proračuna za Erasmus+. Evropski poslanci pa smo zahtevali najmanj trikratno povečanje, torej s 15 milijard evrov na 45 milijard evrov v naslednji finančni perspektivi. To se nam je zdelo potrebno, ker je situacija na terenu pač takšna, da v nekaterih podprogramih Eramsusa kar tri četrtine prošenj, ki so dobro pripravljene in ni z njimi nič narobe, ni bilo sprejetih, ker enostavno ni dovolj denarja. Še posebej je to pereče na področju mladinske politike. Vesel sem, da so skoraj vse politične skupine podprle moja prizadevanja za ta program in da so podprle povečanje sredstev, tako da imam sedaj izjemno močan mandat v pogajanjih z Evropsko komisijo in Svetom,” je za e-koroska povedal poslanec dr. Milan Zver.

J.P.