Vzpostavitev bivalnih enot v pomoč brezdomnim

Na Ravnah na Koroškem bodo z vzpostavitvijo bivalnih enot reševali stanovanjsko problematiko brezdomnih in stanovanjsko ter socialno izključenih prebivalcev. Bivalne enote bodo urejene v prostorih vrtca Marjetka.

Reorganizacija Centrov za socialno delo je Ravenčanom prekrižala načrte

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je namreč že 1. februarja letošnjega leta sprejel Dokument o identifikaciji investicijskega projekta za vzpostavitev bivalnih enot in medinstitucionalno sodelovanje za podporo stanovanjsko izključenim prebivalcem, s katerim bi v ravenskem Centru za socialno delo vzpostavili omenjene bivalne enote za osebe, ki nimajo ustreznih bivalnih prostorov. Vendar je reorganizacija CSD ravenskemu centru prinesla dodatno delo; prosti prostori, namenjeni bivalnim enotam, so postali zasedeni. Občina je za novo lokacijo izbrala nekdanji vrtec Marjetka, kjer bodo z adaptacijo dela kletnih prostorov uredili bivalne enote za osem do štirinajst oseb, kuhinjo, jedilnico, kopalnico, pralnico in sušilnico; skratka vse, kar človek potrebuje za normalno življenje.

Bivalne enote in program pomoči

V predlogu dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta omenjenih bivalnih enot so predstavili tudi trenutno stanje stanovanjsko izključenih prebivalcev na območju Mežiške doline. Štiri osebe so brezdomne, šest je oseb, ki jim zaradi postopka deložacije ali slabih bivalnih razmer grozi brezdomstvo, sedemnajst oseb pa ima stalno prebivališče na naslovu CSD Ravne na Koroškem.

Poleg tega, da bo občina omenjeni ranljivi skupini ljudi omogočila dostojne bivalne pogoje, bodo vključeni še v program pomoči in podpore, kjer se bodo s pomočjo strokovne delavke Centra za socialno delo lažje začeli vključevanje v okolje in družbo.

Stroške bo lajšala Evropa

Projektu, vrednem 137.012,69 evra, bo Evropski sklad za regionalni razvoj pomagal s 40.000 evri. Tako bodo bivalne enote občinski proračun obremenile za 97.012,69 evra, kar znaša približno 70 odstotkov celotne investicije. Večina denarja, več kot 100 tisočakov, bo investirana v adaptacijo prostorov za primerno življenje uporabnikov bivalnih enot, preostanek pa je namenjen za izdelavo projektne dokumentacije, investicijski nadzor, program nastanitvene podpore ter plačilo drugih storitev.

JP