Vsakoletna preverjanja svinca v krvi otrok kažejo izboljšave

Nacionalni inštitut za javno zdravje tako kot vsako leto tudi letos preverja vsebnost svinca v krvi koroških otrok. Odvzemi krvi bodo potekali še ta teden, povabljene pozivajo naj se testiranja udeležijo.

Vsebnost svinca v krvi otrok pada, vendar je še vedno problematična

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Ravne na Koroškem, letno izvaja nalogo preverjanja vsebnosti svinca v krvi triletnih otrok iz občin Mežica in Črna na Koroškem. Lanskoletni podatki so kazali izboljšave stanja, še vedno pa je imelo povišano vsebnost svinca v krvi skoraj osem odstotkov otrok, večinoma iz občine Mežica.

Večina povabljenih se je, tako kot vsako leto, na povabilo NIJZ na preverjanje vsebnosti svinca v krvi v Zdravstveni postaji Mežica ali Zdravstveni postaji Črna odzvalo. V kolikor se povabljenci na vabilo še niso odzvali, NIJZ sporoča, da lahko v tem tednu pripeljejo otroke na odvzem krvi, in sicer danes, 13. junija, jutri, 14. junija, in v četrtek, 15. junija. Povabljeni starši oziroma skrbniki se lahko z otroki zglasijo v laboratoriju Zdravstvene postaje Črna na Koroškem ali v Zdravstvenem domu Ravne.

Kot smo na portalu e-Koroška že poročali, je bil največji padec vsebnosti svinca v krvi takoj na začetku izvajanja programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ko je program stekel z največjo vnemo. Stanje se še vedno iz leta v leto izboljšuje, vendar z mnogo počasnejšim tempom kot leta poprej. Bolj kot gosto naseljena območja v Črni in Mežici, ki so že precej sanirana, pa ostajajo problematična manjša žarišča v obeh občinah, kjer je še vedno velika obremenjenost okolja in otrok s svincem.

Za program sanacije se ne porabi toliko sredstev, kot bi se jih lahko

Za program sanacije Zgornje Mežiške doline je predvidenih 13,4 milijona evrov, ki naj bi bili porabljeni v predvidenem obdobju, to je od leta 2007 pa do leta 2022. Zaenkrat se letna poraba še ni ujemala z začrtano, če se bo v naslednjih letih izvajanje programa nadaljevalo s takšno dinamiko, se bo porabilo mnogo manj denarja, kot je za sanacijo namenjenega. S tem bo manjša tudi sama učinkovitost programa, ob odvzemih krvi se še vedno pojavljajo previsoke vrednosti svinca.

Cilj dolgoročnega programa namreč je, da bo 95 odstotkov vseh otrok s tega konca Koroške imelo vsebnost svinca v krvi pod 100 µg/l. Populacija z največjim tveganjem za zdravje zaradi onesnaženosti okolja s svincem so namreč prav otroci do sedmega leta starosti, ki ob igri in drugi dejavnosti vnašajo v telo večje količine svinca.

JP