Vodstvo ravenskih železarjev meni, da stavka ni bila potrebna

Vodstva družb SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP Center so enotna, da včerajšnja opozorilna stavka ni bila potrebna, vendar spoštujejo odločitev sindikatov o njeni izvedbi.

V vseh treh družbah so po prejetju dopisa sindikatov s pobudo za skupni sestanek in z zaključki protestnega shoda sindikata SKEI na Ravnah na Koroškem 25. oktobra 2018, predstavnike sindikata SKEI nemudoma povabili na sestanek ter se v vseh treh družbah skupaj z njimi aktivno dogovarjali o primernih rešitvah za podane zahteve.

Skladno z zahtevami sindikatov so vodstva družb, med drugim tudi regijskemu predstavniku SKEI, predstavila že načrtovane aktivnosti in zmožnosti posamičnih družb, da se jim približajo oziroma jih izpolnijo. Obe največji družbi sta na zahteve sindikatov v danem roku tudi pisno odgovorili na vsako posamično zahtevo – nekatere so v družbah že izpolnjene, za ostale so podali oziroma skupaj s sindikati našli možne rešitve, sporočajo iz SIJ-a in dodajajo, da sindikati pred vodstva družb postavljajo vedno nove zahteve, ki s prejšnjimi niso skladne, včasih jih celo negirajo. Vse to še dodatno podaljšuje čas za sprejemanje skupnih končnih odločitev, saj se dialog z vsako novo zahtevo prične znova, menijo v jeklarski skupini. V družbah Skupine SIJ namreč vsako njihovo novo pobudo ustrezno proučijo in skupaj s sindikati najdejo ustrezne rešitve. Občutek imajo, kot da so sindikati že vnaprej sprejeli odločitev, da ne glede na dialog in odgovore na njihove zahteve, v duhu vsesplošnega stavkovnega vala v Sloveniji, izpeljejo svoje aktivnosti.

Zato glede na stalno pripravljenost za aktiven dialog s predstavniki sindikatov, konstruktivno izmenjavo mnenj in pričakovanj ter glede na predstavljena dejstva o poslovanju družb in kadrovskih projektih, ki jih aktivno izvajajo, ter na ponujene rešitve, ponovno poudarjajo, da stavka ni bila potrebna. Tam, kjer rešitev še niso našli, bi bilo treba le nadaljevati dialog, menijo.

»V višje plačilne razrede smo napredovali 278 zaposlenih, s septembrom smo uvedli nov sistem variabilnega nagrajevanja, ki nam daje do 8,25 odstotka plačne mase, kar je tudi ena od zahtev sindikata. Delo v kovačnici težkih odkovkov, jeklarni in težki valjarski progi smo organizirali tako, da imajo zaposleni proste sobote in nedelje. Še posebej pomembna je prenova plačnega sistema, kar je tudi naša predlagana rešitev na podane zahteve sindikatov. Sodoben plačni sistem bo zagotavljal transparentnost in pravičnost ter na zaposlene deloval motivacijsko. V letu 2018 smo sicer maso plač povečali za 2,1 mio evrov,« je ob stavki povedal direktor SIJ Metal Ravne Andrej Gradišnik. Stavkovne zahteve sindikatov sta komentirala tudi Alenka Stres, direktorica SIJ ZIP Centra in direktor SIJ Ravne Systems Viljem Pečnik. Slednji je dejal, da bo »s prvim četrtletjem 2018 v podjetju zaživel Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti, s katerim bomo zagotovili enako obravnavo in pravično nagrajevanje zaposlenih. S sindikati smo se dogovorili, da se o možnostih za povišanje plač začnemo dogovarjati v letu 2019. Do takrat bomo še naprej skupaj izvajali načrtovane aktivnosti, s katerimi želimo povečati produktivnost, znižati stroške in zvišati ustvarjeno vrednost na zaposlenega.« Stresova pa pravi, da so sindikatom dali jasno vedeti, da je vodstvo pripravljeno na dialog in iskanje rešitev.

Opozorilna stavka je potekala na miren način, zaposleni vseh treh družb, ki so se ji pridružili, pa so jo izvedli na delovnih mestih. Ker je opozorilna stavka potekala na preseku dveh delovnih izmen, družbam Skupine SIJ, z izjemo nekaj motenj v delovnem procesu, poslovne škode ni povzročila.