Voda v Zgornji Dravski dolini že teče po novem vodu

Projekt vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini, vreden okoli 50 milijonov evrov, je delno že v uporabi, a odprtih ostaja še nekaj vprašanj. Projekt je v času izvajanja povzročil tudi nekaj sporov med petimi občinami Dravske doline, ki še danes niso povsem razrešeni.

Eden največjih koroških projektov v zadnjih letih, projekt vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini, se bliža koncu. Gre predvsem za nadgradnjo obstoječih vodooskrbnih sistemov v petih občinah, to so Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka in Vuzenica, in povezavo med njimi.

Dela bi v večini morala biti že zaključena, podaljšani rok izvedbe projekta je 30. april, roki pa se bodo za nekatera dela še podaljšali, poroča STA. Voda do uporabnikov že priteče po novem glavnem vodu, nekaj del pa ostaja še nedokončanih. Pravočasno ne bodo uspeli dokončati nadzornega centra v Radljah ob Dravi in povezave med Radljami in Podvelko ter vrtino v Vuzenici. STA dodaja, da naj bi dela končali predvidoma do konca letošnjega leta.

Občina Muta v dolini zanetila prepir

Slabi dve leti mineva od podpisa pogodbe med vodilno občino Dravogradom in izvajalcu del podjetjem Riko, ta čas pa so zaznamovali spori med omenjenim občinam. Občina Muta je s predlogom, da bi v projekt vključila šest hribovskih vodnih virov, eden od teh pa izvira v Avstriji, dvignila mnogo prahu. Po besedah župana občine Muta je razlog za takšno namero nižja cena vodooskrbe za občane zaradi gravitacije, voda pa naj bi bila tudi bolj kvalitetna. Preostale štiri občine tej nameri sicer niso neposredno nasprotovale, a od Mute so zahtevali zagotovilo, da bo ta krila vse stroške, če bo zaradi sprememb projekta treba vračati sredstva. Z zahtevo, naj občina Muta izda izvršnico v višini 39,9 milijonov evrov, pa se ta ni strinjala.

Vošner je januarja lani zahtevo označil za nesprejemljivo in za izsiljevanje brez primere. Kljub temu, da se preostale štiri občine niso strinjale z njihovo namero, so na Ministrstvo za okolje in prostor podali vlogo za spremembo projekta, a jo je ministrstvo zavrnilo.

A občina Muta vztraja pri svoji odločitvi. Vošner je namreč za STA dejal, da bodo avstrijski vir kljub temu koristili, poskušali bodo s kakšno drugo obliko sofinanciranja, v najslabšem primeru pa bodo sredstva zagotovili sami. Čeprav se projekt že naglo bliža ciljni ravnini, dokončni razplet še ni jasen, kot kaže pa bomo vse do zadnjega spremljali zanimivo zgodbo.

NK