“Vložili smo podpise za naknadni zakonodajni referendum glede Zakona o RTV”

 

V državnem zboru je danes potekala novinarska konferenca, kjer je poslanka Alenka Jeraj iz vrst SDS spregovorila o pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija.

Uvodoma je dejala, da se bo v državnem zboru danes ponovno odločalo o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, na katerega je državni svet izglasoval veto in kot je dejala Jerajeva »izpostavil več problemov pri noveli Zakona o RTV, na katere smo opozarjali tudi v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke.«

Po besedah Jerajeve je problem v tem, da se zadeva sprejema po nujnem postopku, kar pomeni, da je bila popolnoma izključena civilna družba, vse inštitucije, ki imajo običajno možnost predstaviti svoje stališče na zakon, in tudi na predlagane spremembe. »Na ta način se izriva vse tiste, ki bi lahko imeli v javni razpravi kaj povedati, vendar so nujni postopki očitno modus operandi te vlade, « je dejala Jerajeva in nadaljevala, da »predsednik vlade supa, ministrica za zunanje zadeve se v Dalmaciji potaplja, nas pa prepričujejo, da so nujne razmere in da je zato treba zakone sprejeti po nujnih postopkih, pri čemer pa so prejšnji vladi očitali vladanje z odloki.«

Poslanka Jerajeva je povedala, da se na ta način zavestno krši Poslovnik državnega zbora, ki instrumentalizira zakonodajni postopek. »V poslanski skupini SDS ocenjujemo, da gre za zlorabo Poslovnika državnega zbora, ampak z večino očitno lahko to počneš. Mi bomo na glasovanju veto podprli, ker želimo preprečiti, da bi bil Zakon o RTV sprejet, smo pa danes tudi vložili preko 6200 podpisov za naknadni zakonodajni referendum,« je še dodala Jerajeva.

Na novinarski konferenci je Jerajeva med drugim še dejala, da v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke temu zakonu nasprotujemo, ker se »popolnoma izključuje gledalce in poslušalce, ki so plačniki RTV prispevka.« Pojasnila je, da novela zakona zgolj določenim skupinam daje veljavo, npr.: Nacionalnemu zavodu za kulturo, ki ga ustanovi vlada in ima pooblastilo neposrednega imenovanja, hkrati pa izključuje vse tiste, ki so doslej lahko predlagali predstavnike v organe RTV, torej fakultete, nevladne organizacije, druge organizacije s področja kulture. »Vemo, da je eden od predlagateljev oz. tistih, ki bodo neposredno lahko imenovali člane, tudi Olimpijski komite Slovenije, ki je kot nepolitična organizacija pred leti kot neodvisnega strokovnjaka predlagal Janeza Kocjančiča, ki je bil predsednik Socialnih demokratov,« je še povedala Jerajeva.

Poudarila je tudi, da se v poslanski skupini SDS ne strinjamo s tem, da se državnemu zboru jemlje v Ustavi RS dana pravica imenovanja in potrjevanja določenih funkcionarjev oz. določenih imenovanj. »V državnem zboru potrjujemo vrhovne in ustavne sodnike, medtem ko nas tukaj nekdo prepričuje, da izbranci ljudstva, ki smo izvoljeni in predstavljamo določeno število volivcev, ne smemo oz. nismo usposobljeni, da bi sprejemali odločitve glede imenovanja programskega sveta RTV-ja na podlagi predlogov gledalcev in poslušalcev,« je rekla poslanka Jerajeva.

Po mnenju Jerajeve se s tem zakonom z enim zamahom obglavlja vodstvo RTV, ker se bo »40 ljudi v enem dnevu zamenjalo, s čimer se seveda posega v njihove ustavno varovane mandate, v pridobljene pravice članov.« Poslanka je dodala še, da je na to opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba, in sicer, da predlagatelj pri tem ni opravil testa sorazmernosti oz. ustrezno pretehtal javne koristi, da bi bil njegov poseg v pridobljene pravice dopusten.

»Z zakonskim prenehanjem mandatov in razrešitvijo članov brez utemeljenih razlogov se bo močno poseglo tudi v koncept neodvisne in samostojne Radiotelevizije Slovenija in v poslanski skupini SDS ocenjujemo, da bo ogroženo tudi utemeljeno pričakovanje državljank in državljanov, gledalcev in poslušalcev o samostojni in nepristranski ter depolitizirani RTV Slovenija,« je na novinarski konferenci izpostavila Jerajeva.

Omenila je tudi, da se z novelo zakona povečuje vpliv zaposlenih na RTV. Po njenih besedah tak pristop ni problematičen, če se najde pravo sorazmerje, kajti pogosto se zgodi, da zaposleni skrbijo bolj zase in za svoje pravice kot pa za tisto, kar je dobro za zavod.

»Kot rečeno, v poslanski skupini SDS bomo veto podprli, vloženi so bili tudi podpisi za referendum in pričakujemo, da bo predsednica DZ oz. pristojne službe najprej pogledala zbrane podpise in določila datum, ko se bodo začeli zbirati podpisi za referendum,« je zaključila poslanka Jerajeva.

Na vprašanje, kje in kako so se zbirali podpisi, je poslanka odvrnila, da se podpise zbira na priloženih obrazcih na različne načine, pri čemer je po njenih besedah vsak verjetno nagovoril tistega, ki se ne strinja s to novelo zakona.

Poslanka Jerajeva je komentirala besede koalicije glede imenovanja članov v programski svet. Povedala je, da je že obstoječi zakon predvideval tisto, »kar imenujemo v državnem zboru, in to je programski svet. Programski svet izbira direktorja in on potem predlaga direktorja televizije itd. To, kar počnemo v državnem zboru, je potrditev mandatov programskih svetnikov.« Nadaljevala je, da je obstoječi zakon predvideval menjavo mandatov na vsaki dve leti tako, da ena koalicija ne more imenovati vseh svojih članov na predlog gledalcev in poslušalcev, »ker sicer bi res lahko rekli, da je enostransko usmerjen.«

Naslednje leto se polovici programskih svetnikov mandat izteče in v poslanski skupini SDS se zakona držimo, tako bi torej naslednje leto koalicija lahko osmim članom dodelila nove mandate, kar je dovoljšnja varovalka, ki zagotavlja, da ni enostranskega imenovanja programskega sveta.