Vlada zagotovila 500 tisoč hitrih antigenskih testov! Po pogajanjih izhodiščno ceno s 5,5 evrov za test znižali na manj kot 2 evra!

Ministrstvo za zdravje je izvedlo ponovni postopek javnega naročanja za javno naročilo “Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 (II.)”. Za nakup okrog 500 tisoč hitrih antigenskih testov so izbrali družbo Majbert Pharm, ki je ponudila najcenejšo ponudbo in sicer 1,982 evra z DDV za test. Prva delna dobava hitrih testov bo v skladu s pogodbo izvedena že v ponedeljek.

 

Javno naročanje je potekalo po enakem postopku, s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju. K oddaji ponudbe je bilo 11. decembra povabljenih 42 ponudnikov (na elektronski način, preko portala e-JN), med katerimi so bilo tudi vsi ponudniki, povabljeni k oddaji ponudbe v prejšnjem postopku.

Okvirna količina 500 tisoč hitrih antigenskih testov (HAGT), ki bo nabavljena, je ostala nespremenjena. Eden od pogojev je bil, da cena enega hitrega antigenskega testa ne sme presegati 5,50 EUR z DDV.  Ponudbe je oddalo 16 ponudnikov, sporočajo iz ministrstva. Ob oddaji ponudbe so bili ponudniki dolžni predložiti tudi vzorce za ponujene teste. Od 16-tih ponudnikov je vzorce predložilo 13 ponudnikov.

Več preberite TUKAJ.